(PL)- Ngày 23-8, tại Hà Nội, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban, đã chủ trì họp Tiểu ban nhân sự Đại hội XIII của Đảng.

Tham dự cuộc họp có các thành viên của Tiểu ban nhân sự gồm các ủy viên Bộ Chính trị, Ban bí thư: Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Thường trực Ban bí thư Trần Quốc Vượng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú. Ngoài ra còn có các thành viên tổ giúp việc của Tiểu ban nhân sự.

Tiểu ban đã nghe tổ giúp việc báo cáo về dự kiến kế hoạch hoạt động của Tiểu ban nhân sự Đại hội XIII của Đảng từ nay cho đến Đại hội Đảng; dự thảo Đề cương báo cáo tổng kết công tác nhân sự Đại hội XII của Đảng và phương hướng công tác nhân sự Ban chấp hành Trung ương khóa XIII.

Tiểu ban giao tổ giúp việc và Ban Tổ chức Trung ương phối hợp chặt chẽ, tiếp thu ý kiến của các thành viên tiểu ban, hoàn chỉnh dự thảo kế hoạch hoạt động của tiểu ban để ban hành; bổ sung, hoàn thiện dự thảo Đề cương báo cáo về công tác nhân sự, tiếp tục chuẩn bị nội dung của báo cáo để trình tiểu ban vào các cuộc họp tiếp theo. Tổng bí thư yêu cầu trong quá trình thực thi nhiệm vụ phải thực hiện nghiêm túc các quyết định, chỉ đạo của tiểu ban, tuyệt đối trung thành, trung thực, công tâm, khách quan, giữ gìn bí mật.

(Theo TTXVN)