Liên quan đến việc nhà báo Lê Bình (Giám đốc Trung tâm tin tức VTV24) bị điều chuyển công tác, ông Trần Bình Minh, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam, khẳng định đó là việc bình thường.

Trả lời báo Pháp Luật TP.HCM liên quan đến nhân sự ở VTV24, cụ thể là trường hợp của nhà báo Lê Bình, ông Trần Bình Minh khẳng định: “Theo yêu cầu công tác, đài điều chuyển cán bộ từ đơn vị này sang đơn vị khác là việc bình thường”.

Về thông tin nhà báo Lê Bình bị điều chuyển do bị kỷ luật, ông Trần Bình Minh khẳng định: "Tất nhiên, đó là thông tin không đúng. Đài xem xét, cân nhắc để quyết định thế nào cho phù hợp và đúng quy trình về công tác cán bộ" - ông Trần Bình Minh nói về vị trí mà nhà báo Lê Bình sẽ được điều chuyển tới.