TP Cần Thơ trình Chính phủ phương án sáp nhập 3 phường
(PLO)- Sau khi sắp xếp, số đơn vị hành chính cấp xã của TP Cần Thơ giảm còn 83.

Mới đây UBND TP Cần Thơ đã ký tờ trình về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của TP Cần Thơ trong giai đoạn 2019-2021 gửi Chính phủ.

TP Cần Thơ trình Chính phủ phương án sáp nhập 3 phường - ảnh 1
Một góc đường Hòa Bình về đêm. Đây là khu vực giáp ranh hai phường Tân An và An Hội hiện hữu. Ảnh: NN

Theo đó, số lượng đơn vị hành chính cấp xã thực hiện sắp xếp gồm ba đơn vị. Trong đó, có hai đơn vị là phường Tân An và An Hội có hai tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số chưa đạt 50% theo quy định và một đơn vị là phường An Lạc có liên quan đến việc sắp xếp. Sau khi sắp xếp, số lượng đơn vị hành chính cấp xã ở TP Cần Thơ giảm từ 85 còn 83 đơn vị.

Tờ trình nêu phương án sắp xếp tổ chức bộ máy, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách gồm phương án sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy đơn vị hành chính cấp xã mới hình thành sau khi sắp xếp. Cùng đó là phương án sắp xếp, bố trí các chức danh lãnh đạo, quản lý và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại đơn vị hành chính cấp xã mới hình thành sau khi sắp xếp; phương án sắp xếp đội ngũ lãnh đạo, quản lý và viên chức dôi dư, các chế độ, chính sách đối với những trường hợp dôi dư khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã…

Theo tờ trình, việc thực hiện đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của TP Cần Thơ trong giai đoạn 2019-2021 là cần thiết, cơ bản đáp ứng theo tinh thần Nghị quyết 37 của Bộ Chính trị, Nghị quyết 653/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Nghị quyết 32 của Chính phủ.

Đề án sắp xếp đơn vị hành chính các phường Tân An, An Hội và An Lạc là hoàn toàn phù hợp với tình hình thực tế và chủ trương của trung ương, TP và quận. Khi sắp xếp sẽ giảm đi hai đơn vị hành chính phường, đồng thời giảm số lượng cán bộ, công chức, viên chức và người hoạt động không chuyên trách ở phường và khu vực. Từ đó tạo điều kiện giảm chi ngân sách nhà nước, tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế-xã hội cho đơn vị hành chính phường mới thành lập.

NHẪN NAM