Từ khóa:

#tờ trình
Tìm thấy 64 kết quả
Đánh thuế đồ uống có đường, chuyên gia nói gì?

Đánh thuế đồ uống có đường, chuyên gia nói gì?

(PLO)- Bộ Tài chính vừa gửi Chính phủ dự thảo Tờ trình về đề nghị xây dựng dự án Luật thuế tiêu thụ đặc biệt sửa đổi, trong đó ngoài đề xuất tiếp tục tăng thuế đối với bia rượu thì mặt hàng đồ uống có đường được đưa vào đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.