(PL)- UBND TP.HCM vừa thông báo việc nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương năm 2020.

Theo đó, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị... được nghỉ một ngày 2-4 (tức ngày 10-3 âm lịch).

UBND TP khuyến khích các cơ quan, đơn vị, xí nghiệp, trường học, bệnh viện, các đơn vị lực lượng vũ trang và hộ nhân dân treo cờ Tổ quốc trong dịp lễ quan trọng này.

Các cơ quan, đơn vị cũng được TP giao tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại cơ quan, đơn vị mình.

Ngoài ra, trong ngày lễ này, các cơ quan, đơn vị và nhân dân cần giữ gìn vệ sinh tại khu dân cư, chợ, trường học, công sở, xí nghiệp và các tuyến đường trên địa bàn TP.

THU TRINH