Sự kiện do Sở VH&TT TP Hà Nội tổ chức chào mừng kỷ niệm 1.010 năm Thăng Long - Hà Nội, 60 năm kết nghĩa Hà Nội - Huế - Sài Gòn, 66 năm ngày giải phóng thủ đô (10-10). Triển lãm đến hết ngày 15-10.

Triển lãm giới thiệu hơn 300 hình ảnh, tài liệu, được trưng bày thành ba chuyên đề gồm: Hà Nội - Di sản văn hóa, thành tựu kinh tế, xã hội; Thừa Thiên-Huế - Di sản văn hóa, thành tựu kinh tế, xã hội; TP.HCM - Di sản văn hóa, thành tựu kinh tế, xã hội. 

Các tài liệu, hiện vật trưng bày tại triển lãm đã phác họa những giá trị tiêu biểu về truyền thống lịch sử, di sản văn hóa, thành tựu kinh tế, xã hội của ba TP, thể hiện tình đoàn kết, gắn bó keo sơn, giúp nhân dân và du khách thêm hiểu, thêm yêu Hà Nội - Huế - Sài Gòn.