Tuy nhiên, trong tờ trình đề ngày 22-8, Chính phủ đề nghị đổi tên gọi của luật là Luật THAHS (sửa đổi).

Lý giải về điều này, Thượng tướng Lê Quý Vương (Thứ trưởng Bộ Công an) cho hay luật có phạm vi sửa đổi rộng, sửa đổi 92/182 điều, bổ sung 52 điều, bãi bỏ một mục và thay đổi kết cấu của Luật THAHS 2010.

Ủy ban Tư pháp bàn việc sửa đổi dự án Luật Thi hành án hình sự - ảnh 1
Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quý Vương.

Theo tờ trình, dự thảo bổ sung các quy định về quyền, nghĩa vụ của phạm nhân để phù hợp với quy định của Hiến pháp 2013 liên quan đến quyền con người, quyền công dân; việc thi hành quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện; thi hành hình phạt, biện pháp tư pháp đối với pháp nhân thương mại...

Theo Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga, đến tận chiều hôm qua (23-8), Ủy ban mới nhận được hồ sơ chính thức của dự án Luật này. Đây là dự án Luật quan trọng, đi cùng Bộ luật Hình sự và Bộ luật Tố tụng hình sự.

Theo bà Nga, vấn đề khó nhất hiện nay là việc THAHS đối với pháp nhân thương mại, một vấn đề chúng ta hoàn toàn chưa có thực tiễn.

Trình bày ý kiến nhóm nghiên cứu của Ủy ban Tư pháp, Phó Chủ nhiệm Nguyễn Công Hồng cho biết ban soạn thảo dự án Luật họp lần đầu vào giữa tháng 12-2017, đến khi trình Chính phủ, quá trình soạn thảo chỉ kéo dài hơn năm tháng. “Thời gian vật chất quá ngắn, kết quả nghiên cứu chưa hoàn thiện và đầy đủ đã ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng chuẩn bị của dự án luật” - ông Hồng nói. 

“Nhóm nghiên cứu đề nghị trình UBTVQH xem xét điều chỉnh thành Luật THAHS (sửa đổi) và theo thủ tục trình QH xem xét, thông qua tại ba kỳ họp. Tại kỳ họp thứ 6, Chính phủ trình QH thảo luận, cho ý kiến về những vấn đề lớn. Cạnh đó, một số ý kiến nhóm nghiên cứu đề nghị UBTVQH chưa trình QH dự án Luật này vào kỳ họp thứ 6 mà giao Chính phủ chuẩn bị lại và trình QH cho ý kiến lần đầu vào kỳ họp thứ 7”- ông Hồng cho biết.