Theo Tổng cục Thống kê, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa hai tháng đầu năm 2020 ước đạt 74 tỉ USD, tăng 2,4% so với cùng kỳ năm trước.

Theo đó, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 2 ước đạt 18,6 tỉ USD, tăng 1,5% so với tháng trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 5,1 tỉ USD, giảm 19,6%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 13,5 tỉ USD, tăng 12,6%. So với cùng kỳ năm trước, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu tháng 2 tăng 34%, trong đó khu vực kinh tế trong nước tăng 39,7%, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) tăng 32%. Tính chung hai tháng đầu năm 2020, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 36,92 tỉ USD, tăng 2,4% so với cùng kỳ năm trước.

Xuất nhập khẩu 2 tháng đầu năm 2020 đạt 74 tỉ USD - ảnh 1
Bốc xếp hàng hóa tại cảng Cát Lái, TP.HCM. Ảnh: TTXVN

Trong khi đó, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tháng 2 ước đạt 18,5 tỉ USD, giảm 0,5% so với tháng trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 7,45 tỉ USD, giảm 5,7%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 11,05 tỉ USD, tăng 3,3%. So với cùng kỳ năm trước, kim ngạch hàng hóa nhập khẩu tháng 2 ước tính tăng 26%, trong đó khu vực kinh tế trong nước tăng 29,7%, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng 23,7%. Tính chung hai tháng đầu năm 2020, kim ngạch nhập khẩu ước đạt 37,10 tỉ USD, tăng 2,4% so với cùng kỳ năm trước.