Trung Quốc nặng lời với Mỹ về Triều Tiên

Trung Quốc nặng lời với Mỹ về Triều Tiên

(PLO)- Trung Quốc nói sẽ từ chối yêu cầu của Mỹ đòi cắt xuất khẩu dầu sang Triều Tiên. Bắc Kinh cho rằng Mỹ phải có trách nhiệm về vấn đề Triều Tiên, không thể đổ cho mình Trung Quốc.