Thông báo mới liên quan đến thẻ BHYT người dân cần biết

Ngày 31-3, Bảo hiểm Xã hội TP.HCM (BHXH) có Công văn số 668 với nội dung: thực hiện theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng về việc thực  hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19, BHXH TP.HCM đã bố trí cho cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại nhà.

Do đó, BHXH không thể trả thẻ BHYT kịp thời cho ững trường hợp có nhu cầu điều chỉnh các sai sót trên thẻ BHYT.

Để đảm bảo quyền lợi khám chữa bệnh cho người tham gia BHYT, BHXH TP.HCM yêu cầu các cơ sở khám chữa bệnh BHYT nhận khám chữa bệnh cho người có thẻ BHYT theo dữ liệu tra cứu trên hệ thống giám định và đối chiếu với giấy tờ tùy thân.

Thời gian thực hiện bắt đầu từ ngày 1-4 cho đến khi có thông  báo mới.

Những trường hợp có nhu cầu điều chỉnh sai sót trên thẻ BHYT mà BHXH chưa trả lại kịp thì vẫn được giải quyết bình thường.