Thống đốc NHNN kiêm Chủ tịch Ngân hàng Chính sách Xã hội

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hồng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN), kiêm giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội thay ông Lê Minh Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thống đốc NHNN đã được điều động, phân công công tác khác.

Trước đó, ngày 12-11, Quốc hội đã chính thức phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ, bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hồng giữ chức vụ Thống đốc NHNN.

Ngày 16-11, tại trụ sở NHNN Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ đã dự và trao Quyết định của Chủ tịch nước bổ nhiệm Thống đốc NHNN đối với bà Nguyễn Thị Hồng.

Bà Nguyễn Thị Hồng, 52 tuổi, quê quán tại Hà Nội. Bà Hồng từng giữ các chức vụ như Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ, Phó Thống đốc NHNN.