Thống nhất ý chí, hành động về phòng, chống tham nhũng

Ngày 25-6, gần 500 đại biểu từ trung ương tới địa phương (có hơn 100 đại biểu là lãnh đạo cao nhất của Đảng, Nhà nước, trưởng các ban đảng ở trung ương, bí thư các tỉnh, thành) đã dự hội nghị toàn quốc về công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN).

Củng cố niềm tin, tăng cường kỷ cương…

Theo báo cáo của Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc, công tác PCTN từ sau hội nghị lần trước, đặc biệt từ sau Đại hội XII tới nay “đã có một bước tiến mạnh, đột phá…; tham nhũng đang từng bước được kiềm chế, có chiều hướng thuyên giảm”, củng cố niềm tin và tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cán bộ, đảng viên, tạo hiệu ứng tích cực, lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế-xã hội của đất nước”.

Tuy nhiên, báo cáo cũng chỉ ra là còn nhiều hạn chế trong công tác PCTN như chưa tạo được sự chuyển biến căn bản về nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên. Đâu đó vẫn còn tư tưởng lo ngại làm nghiêm quá thì giảm đổi mới, sáng tạo, làm chùn bước người dám nghĩ, dám làm, làm chậm lại sự phát triển. Vẫn còn tình trạng “trên nóng, dưới lạnh”, nể nang, né tránh, ngại va chạm.

Tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực, đòi hối lộ trong quá trình giải quyết công việc của người dân, doanh nghiệp vẫn chưa được ngăn chặn hiệu quả. Một bộ phận cán bộ chính quyền còn hành động gây tai tiếng cho bộ máy do tham nhũng, lợi ích nhóm. Vẫn còn xảy ra sai phạm, tham nhũng trong các cơ quan bảo vệ pháp luật. Một số cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, nhất là người đứng đầu một số địa phương, cơ quan, tổ chức, đơn vị chưa thực sự gương mẫu, quyết liệt, nói không đi đôi với làm trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ PCTN. Còn có tổ chức đảng thiếu bản lĩnh, dĩ hòa vi quý, nể nang, né tránh, thậm chí bao che cho cán bộ, đảng viên vi phạm.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: plo.vn

Chống tham nhũng không làm chậm sự phát triển

Để công tác PCTN tiếp tục vững chắc, hội nghị lần này thống nhất một nhóm phương hướng, giải pháp trọng tâm cho thời gian tới.

Về tuyên truyền, cần tiếp tục quán triệt sâu rộng quyết tâm của Đảng, Nhà nước về PCTN, xây dựng, chỉnh đốn Đảng là kiên quyết xử lý nghiêm khắc cán bộ, đảng viên sai phạm. Với quần chúng, cần khẳng định rõ là công tác PCTN không hề làm hạn chế sức sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của những người tâm huyết, động cơ trong sáng, lành mạnh, vì sự nghiệp đổi mới của Đảng. Công tác PCTN không làm chậm sự phát triển mà ngược lại làm trong sạch, tạo ra sức mạnh thật sự của bộ máy và đội ngũ cán bộ. Qua đó củng cố, tăng cường lòng tin của nhân dân, tạo động lực mới, khí thế mới cho đổi mới.

Với cán bộ, đảng viên thì phải kiên trì rèn luyện đức tính liêm khiết, xây dựng văn hóa tiết kiệm, không tham nhũng. Phải biết phê phán, lên án, tích cực đấu tranh với tham nhũng, lãng phí. Phải trọng liêm sỉ, danh dự, biết xấu hổ khi bản thân và người thân tham nhũng, lãng phí.

Với công cụ kiểm tra, giám sát của Đảng thì quan điểm vẫn là tăng cường giám sát từ trên xuống, từ dưới lên và lẫn nhau trong cùng cấp; tăng cường quản lý, giám sát thường ngày với đảng viên và cán bộ lãnh đạo. Đồng thời nhấn mạnh: Sự tín nhiệm không thay thế cho giám sát; tín nhiệm là tiền đề, giám sát là đảm bảo để phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên.

50 người đương chức, chuyển công tác, nghỉ hưu thuộc diện Trung ương quản lý bị thi hành kỷ luật, trong đó có chín người là ủy viên hoặc nguyên ủy viên Trung ương trong hai năm qua. 

Đảng viên phải đặt kỷ luật Đảng lên trước pháp luật

Đáng chú ý, giám sát, kỷ luật Đảng tới đây sẽ được phát huy mạnh mẽ để cán bộ, đảng viên biết kinh sợ, nhớ điều cấm, giữ giới hạn, quen làm việc và sinh sống trong môi trường bị giám sát và ràng buộc.

Đặt kỷ luật của Đảng lên trước pháp luật, nghiêm hơn pháp luật; kỷ luật đảng không thay thế kỷ luật hành chính, kỷ luật đoàn thể và các hình thức xử lý của pháp luật; đảng viên vi phạm pháp luật đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự thì phải xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự. Xử phạt người trước răn đe người sau, xử phạt số nhỏ để giáo dục số đông, truy tố một vụ cảnh tỉnh cả vùng. Quán triệt và thực hiện phương châm: Phòng ngừa, giải quyết sớm, “chữa cây bệnh, bỏ cây hỏng”.

Hội nghị cũng nhấn mạnh việc kiểm tra, giám sát công tác cán bộ để ngăn ngừa và xử lý vi phạm. Tập trung kiểm tra, giám sát những người đang có biểu hiện tham nhũng; những người có nhiều dư luận phản ánh, tố cáo về tham nhũng; những người giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và được quy hoạch giữ các chức vụ lãnh đạo, quản lý trong bộ máy hệ thống chính trị các cấp; hình thành kho lưu trữ tư liệu về liêm chính của các cán bộ lãnh đạo, quản lý.

Ngăn ngừa tham nhũng ngay trong các cơ quan PCTN cũng được lưu ý. Bổ sung, hoàn thiện quy định về xử lý trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, thanh tra, kiểm toán nhưng không phát hiện được sai phạm, sau đó sai phạm này lại được phát hiện bởi các đoàn kiểm tra, thanh tra, kiểm toán khác.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Chuyện ghi ở biên giới phía Bắc ngày xuân

Chuyện ghi lại ở biên giới phía Bắc ngày đầu xuân 2024LENS

(PLO)- Những hoạt động giao lưu từ chính quyền, nhân dân đến việc làm ăn giữa người dân hai nước Việt - Trung diễn ra rất sôi động là không khí chủ đạo ở dọc đường biên giới bình yên trong những ngày đầu Xuân Giáp Thìn 2024 này.

Việt Nam tham dự hội nghị Ấn Độ Dương lần thứ 7

Việt Nam tham dự hội nghị Ấn Độ Dương lần thứ 7

(PLO)- Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ nêu bật sự cần thiết của việc xây dựng tầm nhìn chung hướng đến ổn định, bền vững và kết nối trên các vùng biển, đại dương, bao gồm cả Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương, Biển Đông.