Thông tin mới đầu năm về khu đô thị Sing Việt hơn 1.000 tỉ

Cụ thể, báo cáo mới nhất của Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) TP.HCM, hiện nay, Khu đô thị Sing Việt còn 128 hộ đang thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư. Liên quan đến nội dung này, Ban Chỉ đạo bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Thành phố đã có công văn số 242/BCĐBT ngày 29 tháng 9 năm 2020 hướng dẫn UBND huyện Bình Chánh giải quyết.

“Đề nghị UBND huyện Bình Chánh căn cứ vào Khoản 4 Điều 21, Nghị định số 43/2014 ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ về xác định nguồn gốc sử dụng đất để lập hồ sơ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho dân theo quy định của pháp luật”, văn bản Sở TN&MT  nêu.

Hiện, UBND huyện Bình Chánh đã ban hành quyết định bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho hộ dân trên và các hộ còn lại trong dự án.

UBND huyện, Ban Bồi thường Giải phóng mặt bằng huyện đã có công văn ngày 14-8-2020 nhắc nhiều lần đề nghị Công ty TNHH đô thị Sing - Việt chuyển tiền chi trả cho 128 hộ trên và các hộ khác trong Dự án, nhưng Công ty TNHH đô thị Sing - Việt vẫn chưa chuyển tiền chi trả.

Sở TN&MT đề nghị UBND huyện Bình Chánh tiếp tục đề nghị Công ty TNHH đô thị Sing - Việt chuyển tiền để chi trả cho dân đồng thời báo cáo UBND TP để làm việc với Công ty Sing - Việt, có biện pháp xử lý đối với phần lãi phát sinh, chậm chi trả.

Dự án khu đô thị Sing Việt có diện tích hơn 331 ha đã có chủ trương quy hoạch từ năm 1997 với tổng vốn đầu tư dự kiến là 300 triệu USD. Khu tái định cư có diện tích toàn khu khoảng 63,8 ha, tổng mức đầu tư khoảng 1.077 tỉ đồng. Năm 2009, dự án bắt đầu triển khai, song đến nay mới có khoảng 50% số hộ dân được chi trả bồi thường.
Không chỉ chậm trễ trong công tác giải phóng mặt bằng, đến nay khu đất dành để tái định cư có tổng diện tích hơn 60 ha nằm giáp ranh khu đất xây dựng khu đô thị Sing Việt vẫn còn là bãi đất hoang khiến người dân bức xúc, khiếu nại kéo dài.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm