Thông tin mới về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp

Vừa qua, Bộ GD&ĐT đã ban hành các thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp (CDNN) và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập

Việc ban hành các thông tư nêu trên nhằm triển khai thực hiện Luật Viên chức và cập nhật các yêu cầu mới của Luật Giáo dục 2019, Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ.

Sau khi các thông tư được ban hành, một số địa phương đã tích cực chuẩn bị triển khai bổ nhiệm hạn CDNN và xếp lương giáo viên mầm non phổ thông công lập theo quy định mới.

Để công tác triển khai đạt hiểu quả, Bộ GD&ĐT yêu cầu các Sở GD&ĐT:

Thông tin mới về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp ảnh 1
Thông tin mới về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp ảnh 2
Thông tin mới về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp ảnh 3