Thu hồi 56 sản phẩm mỹ phẩm không đủ tiêu chuẩn

Lý do thu hồi: Sản phẩm được sản xuất tại cơ sở không đáp ứng nguyên tắc, tiêu chuẩn “Thực hành tốt sản xuất mỹ phẩm” của Hiệp hội Các nước Đông Nam Á (CGMP-ASEAN).

Cục yêu cầu Công ty Tân Đại Dương phải gửi thông báo thu hồi tới những nơi phân phối, sử dụng và tiến hành thu hồi toàn bộ các sản phẩm trên. Đề nghị Sở Y tế TP.HCM giám sát việc thu hồi và báo cáo về Cục…

DUY TÍNH