Thu hồi quyết định giao đất dự án ở đầm Thị Nại

Lý do thu hồi quyết định là để thực hiện điều chỉnh quy hoạch xây dựng tỉ lệ 1/500 công trình khu du lịch sinh thái biệt thự đầm Thị Nại theo quy định.

Theo đó, diện tích đất trước đây của Công ty Thị Nại Eco Bay đăng ký bao gồm cả phần diện tích mặt nước, vùng đất liền kề mặt nước nên không phù hợp. Vì vậy, tỉnh thu hồi quyết định để giao lại cụ thể hơn từng phần diện tích mặt đất, mặt nước doanh nghiệp được làm gì. Mục đích thu hồi quyết định để điều chỉnh lại phần diện tích đất đã cho thuê. Việc điều chỉnh này không có ảnh hưởng nhiều đến dự án.

UBND tỉnh giao Sở TN&MT thông báo cho Công ty Thị Nại Eco Bay nộp lại toàn bộ giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định.

Rủi ro khi sử dụng đất không đúng mục đích

Rủi ro khi sử dụng đất không đúng mục đích

(PLO)-  Trên thực tế có không ít trường hợp người dân sử dụng đất (SDĐ) sai mục đích. Phổ biến nhất là trường hợp xây nhà trên đất nông nghiệp nhưng không chuyển đổi mục đích SDĐ.