Thủ tướng chỉ đạo giải quyết 3 dự án quan trọng ở Thủ Thiêm

Cụ thể, đầu tiên về việc bổ sung công trình xây dựng bốn cầu, nạo vét rạch, đào hồ trung tâm và các kênh mới vào dự án BT xây dựng hạ tầng khu dân cư phía bắc và hoàn thiện đường trục bắc - nam trong khu ĐTM Thủ Thiêm. Thủ tướng đồng ý triển khai dự án, căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 288/2017 và Công văn số 1297/2017. Bộ KH&ĐT được giao hướng dẫn UBND TP.HCM thực hiện điều chỉnh, bổ sung dự án theo đúng quy định pháp luật hiện hành, hoàn thành trước tháng 9 này.

Thứ hai, về triển khai thực hiện dự án quảng trường trung tâm và công viên bờ sông trong khu ĐTM Thủ Thiêm. Thủ tướng giao TP.HCM triển khai thực hiện dự án theo các hình thức đầu tư phù hợp với quy định pháp luật hiện hành, như đầu tư công theo pháp luật về đầu tư công, đầu tư theo hình thức đối tác công tư theo quy định tại Luật PPP mới được Quốc hội thông qua. “Trong quá trình triển khai, nếu có khó khăn, vướng mắc, TP báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, có ý kiến chỉ đạo thực hiện để sớm hoàn thành công trình đưa vào sử dụng, phục vụ nhu cầu thiết thực của người dân TP” - văn bản nêu rõ.

Thứ ba là về giải quyết vướng mắc dự án khu phức hợp thông minh - Thủ Thiêm Eco Smart City tại khu chức năng số 2a trong khu ĐTM Thủ Thiêm. Thủ tướng giao Thanh tra Chính phủ căn cứ vào quá trình thực hiện dự án vừa qua và các quy định để chủ trì, phối hợp với UBND TP.HCM, Bộ KH&ĐT rà soát, xử lý sau thanh tra việc lựa chọn nhà đầu tư dự án theo kết luận tại Văn bản số 1037/2019 của Thanh tra Chính phủ. Báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30-8.

Trước đó, năm 2009, Tập đoàn Lotte (đại diện cho bảy nhà đầu tư gồm bốn công ty thuộc Tập đoàn Lotte và ba công ty Nhật Bản) đã tiến hành nghiên cứu và trình nộp hồ sơ nghiên cứu đề xuất phát triển dự án trên. Dự án được quy hoạch để hình thành trung tâm tài chính - ngân hàng, khách sạn, thương mại, dịch vụ, dân cư đa chức năng và công trình giáo dục mang tầm cỡ quốc tế.

Đến năm 2017, TP đã ban hành quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án trên tại khu chức năng số 2a trong khu ĐTM Thủ Thiêm. Nhà đầu tư được lựa chọn là liên danh gồm bốn công ty thuộc Tập đoàn Lotte, vốn đầu tư dự án khoảng 900 triệu USD.