Thủ tướng nêu bốn nhiệm vụ lớn để phát triển Quảng Trị

Thứ nhất, tỉnh cần quan tâm phát triển liên kết vùng. Thứ hai, tạo môi trường đầu tư tốt nhất cho nhà đầu tư trong và ngoài nước. Thứ ba, Quảng Trị cần có nguồn nhân lực tốt, nâng cao năng suất lao động. Thứ tư, tỉnh cần phát huy tinh thần tự lực, tự cường.

Cho rằng Quảng Trị vẫn là một trong bốn tỉnh chậm phát triển hơn các địa phương khác, Thủ tướng kêu gọi các nhà đầu tư trong và ngoài nước tiếp tục nghiên cứu danh mục các dự án trọng điểm của Quảng Trị để xem xét, lựa chọn đầu tư. Thủ tướng cũng đã chỉ ra một số định hướng phát triển du lịch tại Quảng Trị. Đó là phải phát triển thương hiệu du lịch; phải có cơ chế, chính sách tốt và huy động cộng đồng cùng làm du lịch.

Tại hội nghị, tỉnh Quảng Trị đã giới thiệu với các nhà đầu tư 17 dự án trọng điểm. Trong đó, chú trọng đến một số dự án mang tính động lực, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh như dự án nhà máy nhiệt điện công suất 1.200 MW với tổng mức đầu tư 1,5 tỉ USD. UBND tỉnh cũng đã trao quyết định chủ trương đầu tư cho 15 dự án với tổng vốn đăng ký là hơn 4.600 tỉ đồng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm