Thủ tướng sẽ thăm Malaysia và Singapore

Ngày 9-8, theo lời mời của Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ dự lễ kỷ niệm 50 năm ngày Độc lập của Singapore.

Theo trang web Chính phủ, quan hệ hợp tác Việt Nam - Malaysia thời gian qua phát triển tốt đẹp. Lãnh đạo hai nước mới đây đã khẳng định tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư hai nước tìm hiểu cơ hội đầu tư và kinh doanh tại mỗi nước. Về quan hệ Việt Nam - Singapore, hai nước đã nâng cấp quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện Việt Nam - Singapore thành đối tác chiến lược. Nội hàmđối tác chiến lược Việt Nam - Singapore bao trùm năm trụ cột gồm làm sâu sắc thêm quan hệ chính trị tin cậy lẫn nhau; tăng cường hợp tác kinh tế; nâng cao hợp tác an ninh quốc phòng; thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực khác (giáo dục, pháp luật, y tế, văn hóa - nghệ thuật - thể thao) và tăng cường hợp tác tại các diễn đàn quốc tế và khu vực...

TA