Thủ tướng yêu cầu Bộ TN&MT giải trình, làm rõ 7 vấn đề

Tại buổi làm việc, ông Mai Tiến Dũng khẳng định: “Tổ công tác thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng giao là việc làm thường xuyên với những nhiệm vụ rất lớn và nặng nề. Thủ tướng giao Tổ công tác kiểm tra những nhiệm vụ quá hạn của các bộ, ngành, địa phương và trong thời gian qua Tổ công tác đã phát hiện những điểm liên quan đến thể chế, chính sách khi làm việc, kiểm tra đối với các bộ, ngành địa phương”.

Bộ trưởng Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng yêu cầu Bộ TN&MT làm rõ bảy vấn đề cụ thể. Với 596 nhiệm vụ, trong đó có 60 nhiệm vụ được giao liên quan đến việc giải quyết sự cố môi trường làm hải sản chết bất thường tại bốn tỉnh miền Trung và bảy nhiệm vụ quá hạn. Những vấn đề mà Bộ TN&MT cần làm rõ là về đất đai, tài nguyên nước, khoáng sản...

Thủ tướng yêu cầu Bộ TN&MT giải trình, làm rõ 7 vấn đề ảnh 1

Bộ trưởng Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng dẫn đầu đoàn công tác làm việc với Bộ TN&MT. Ảnh: Đ.TRUNG

Thứ nhất, sự cố môi trường miền Trung là một sự cố đáng tiếc, thiệt hại vô cùng lớn cần làm rõ trách nhiệm của các cá nhân liên quan đến sự cố. Mới đây, vào ngày 14 đến 16-12, Tổ công tác đã kiểm tra tại tỉnh Quảng Bình, đồng thời tiến hành tiêu hủy 504 tấn cá không an toàn. Đối với số cá này do đông lạnh đã để rất lâu rồi 16-4 đến nay là thời gian quá dài, lúc có điện không có điện nên khó để bảo quản, chất lượng giảm, kém nên buộc phải tiến hành tiêu hủy.

Hai là, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ TN&MT đánh giá, kiểm tra lại về quá trình cấp phép xả thải, báo cáo đánh giá tác động môi trường. Đồng thời kiểm điểm đối với những cá nhân vi phạm liên quan về sai phạm của Formosa Hà Tĩnh công bố công khai trước công luận và báo chí.

Ba là, công tác quản lý nhà nước về môi trường là bền vững, chúng ta không đổi bất cứ thứ gì mà lấy môi trường không tốt. Vì thế cần làm rõ chất lượng của quy trình, tác động của ĐTM như thế nào, trong khi thời gian vừa qua cá chết sông suối, hồ rất nhiều... như Hà Nội, Hải Phòng, Tiền Giang.

Bốn là, về công tác dự báo cần phải được làm rõ về nâng cao năng lực trước biến đổi khí hậu để tránh những hậu quả nặng nề như hạn hán miền Trung, ngập mặn ở ĐBSCL, hạn hán ở Tây Nguyên, lũ lụt ở miền Trung vừa qua.

Năm là, về đất đai, Thủ tướng yêu cầu làm rõ hơn cơ chế chính, quản lý đất đai, tích tụ ruộng đất, quản lý đất rừng, chính sách đất đai bảo vệ đồng bào dân tộc, chính sách cho vùng miền các đồng bào khó khăn. Đồng thời cần làm rõ việc tích tụ sổ đỏ vẫn còn nằm trong tủ của xã, phường của các địa phương trong cả nước.

Sáu là, về công tác quản lý về tài nguyên khoáng sản, chúng ta đã từng bước khắc phục. Tuy nhiên, ở một số địa phương khác có mỏ khoáng sản quý thì tính công khai minh bạch, thu thuế, trữ lượng, sản xuất chế biến sâu vẫn còn những thất thoát, nhất là vấn đề sử dụng nước. Làm rõ hiện tượng khai thác trái phép khai thác trên các dòng sông dẫn đến sụt lở ảnh hưởng đến đời sống của người dân.

Bảy là, xây dựng đội ngũ cán bộ địa chính cơ sở đã có chuyển biến, các vụ khiếu kiện đều liên quan đến đất đai giảm, tuy nhiên cần có cách theo dõi biến động xem xét ở mức độ toàn quốc.

Bộ trưởng Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng cũng yêu cầu các tổng cục, cục, vụ cần làm rõ nguyên nhân cụ thể đối với những nhiệm vụ quá hạn không hoàn thành, đồng thời công khai thời gian triển khai để người dân quan tâm nắm rõ.