Thủ tướng yêu cầu cải thiện môi trường kinh doanh

Theo báo cáo môi trường kinh doanh của Ngân hàng Thế giới vừa công bố, chỉ số môi trường kinh doanh của Việt Nam giảm một bậc (từ vị trí 69 xuống 70/190 nền kinh tế được khảo sát), trong đó đa số các chỉ số thành phần giảm bậc.

Để kịp thời khắc phục những hạn chế trên, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành liên quan phân tích, đánh giá kỹ thực trạng, nguyên nhân các chỉ số tụt hạng, xếp hạng thấp và kiến nghị, đề xuất ngay các giải pháp tạo đột phá trong nâng hạng môi trường kinh doanh, báo cáo Thủ tướng trước ngày 10-11-2019.

Bộ KH&ĐT chủ trì cùng Văn phòng Chính phủ và các bộ, ngành liên quan dự thảo chỉ thị của Thủ tướng về việc đẩy mạnh cải thiện môi trường kinh doanh, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 10-11-2019.