Từ khóa:

#tiến độ
Tìm thấy 138 kết quả
TP.HCM: 12 dự án trọng điểm cần trình HĐND

TP.HCM: 12 dự án trọng điểm cần trình HĐND

(PLO)- Những dự án trọng điểm được Sở GTVT TP.HCM đề xuất trình HĐND TP đều là những dự án có tính chất liên kết vùng, kết nối các khu vực cửa khẩu, cảng biển.