Tiễn đưa nhà báo Hữu Thọ về nơi an nghỉ cuối cùng

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị, Bộ trưởng TT&TT Nguyễn Bắc Son, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Thuận Hữu… cùng nhiều đồng nghiệp đã đến viếng và chia buồn cùng với gia đình.

Trong sổ tang, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ghi nhận nhà báo Hữu Thọ đã có nhiều công lao đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta, đặc biệt là trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa, báo chí, một trong những cây bút xuất sắc của báo chí cách mạng Việt Nam.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thương tiếc ghi trong sổ tang: “Vô cùng thương tiếc đồng chí Hữu Thọ, một nhà báo lớn, giàu nhiệt huyết, trung thực, trách nhiệm, sắc sảo, luôn nặng lòng với dân với nước. Vĩnh biệt một con người, một nhân cách mà chúng tôi kính trọng”.

Nhà thơ Trần Đăng Khoa thì xúc động đặt bút viết những dòng thảng thốt: “Trời ơi! Bác Thọ ơi! Sao lại thế này. Đột ngột quá. Đau đớn quá. Không thể tin nổi, dù đây là một sự thật đau đớn nhất. Thế là từ nay, chúng ta mất một Hữu Thọ, một tài năng lớn, nhân cách lớn, một trong những người đẹp nhất trong đời sống phồn tạp của ngày hôm nay”.

Sau lễ viếng, ban tổ chức lễ tang và gia quyến đã cử hành lễ truy điệu và tiễn đưa nhà báo Hữu Thọ về nơi an nghỉ cuối cùng tại nghĩa trang Vĩnh Hằng (Hà Nội).