Tỉnh ủy Bình Phước kết luận các tố cáo đối với chủ tịch thị xã Đồng Xoài

Tỉnh ủy Bình Phước kết luận các tố cáo đối với chủ tịch thị xã Đồng Xoài ảnh 1

Ông Vương Đức Lâm - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND thị xã Đồng Xoài.

Trước đó, ông Lâm bị một người dân tố cáo sử dụng bằng THPT giả để đi học và bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo; cạo sửa giấy khai sinh để cải chính năm sinh trong hồ sơ đảng viên (báo Pháp Luật TP.HCM từng phản ánh).

Theo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tỉnh Bình Phước, sau khi nhận đơn tố cáo Ban Thường vụ đã giao Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy giải quyết đơn tố cáo và đã có kết luận những nội dung tố cáo nêu trên là không đúng. Tuy nhiên, người tố cáo cho rằng kết luận của UBKT Tỉnh ủy không khách quan nên tiếp tục gửi đơn nhiều nơi.

Tiếp đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Phước nhận được phiếu chuyển đơn của Ủy ban Kiểm tra Trung ương kèm theo đơn tố cáo ông Vương Đức Lâm cùng nội dung đã tố cáo trước đây và người tố cáo cho rằng Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy đã giải quyết đơn tố cáo theo hướng bao che, không đúng sự thật.

Trước tình hình đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo thẩm tra, xác minh lại kết quả giải quyết tố cáo của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đối với ông Vương Đức Lâm. Sau khi xem xét kết quả kiểm tra, xác minh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy kết luận như sau:

1. Đối với nội dung tố cáo ông Vương Đức Lâm sử dụng bằng trung học phổ thông giả để học đại học và để bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo.
Qua kiểm tra cho thấy năm 1977 khi đang học lớp 10 (hệ 10 năm) thì ông Lâm nghỉ học và đến tháng 4-1978 ông Lâm tham gia làm nghĩa vụ quốc tế tại chiến trường Campuchia. Sau đó, do bị thương nên ông Lâm được đưa về tuyến sau điều trị và chuyển ngành năm 1984 (hiện ông Lâm là thương binh hạng 4/4).
Khi đăng ký học tại Trường Trung học tài chính (năm 1989), ông Lâm sử dụng bằng tốt nghiệp phổ thông cơ sở vì theo quy định tại thời điểm đó, điều kiện đăng ký học trung học chuyên nghiệp chỉ cần tốt nghiệp cấp 2 (điểm 1, Thông tư 03/TT-BĐH ngày 21/02/1989 của Bộ Đại học, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề về công tác tuyển sinh năm 1989-1990 nêu rõ “riêng thí sinh thi vào trường trung học chuyên nghiệp hệ tuyển phổ thông cơ sở chỉ cần tốt nghiệp phổ thông cơ sở”).

Nội dung này cũng được Trường Trung học Kinh tế - Tài chính tỉnh Sông Bé trước đây nay là Trường Trung cấp kinh tế Bình Dương xác nhận trong Biên bản làm việc với Tổ công tác của Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy ngày 19-11-2015.

Ông Vương Đức Lâm không sử dụng bằng tốt nghiệp cấp 3 giả như đơn tố cáo mà sử dụng Giấy chứng nhận tốt nghiệp Trung học chuyên nghiệp để đăng ký học ngành Quản trị kinh doanh tại Trường ĐH Kinh tế TP.HCM. Việc này được Trường Đại học Kinh tế TP.HCM xác nhận tại Văn bản số 2213/ĐHKT-ĐTTC ngày 4-11-2015 về tính hợp pháp của bằng tốt nghiệp đại học tại chức ngành Quản trị kinh doanh của ông Lâm là “theo quy định, thí sinh đăng ký dự tuyển vào Trường ĐH Kinh tế TP.HCM có thể nộp một trong các loại bằng tốt nghiệp sau: Trung học phổ thông, bổ túc trung học phổ thông, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học. Vì vậy, ông Lâm nộp Giấy chứng nhận tốt nghiệp trung học chuyên nghiệp để đăng ký dự tuyển sinh vào Trường ĐH Kinh tế TP.HCM là hợp lệ và nhà trường không yêu cầu người học phải bổ sung bằng cấp 3 khi nhận bằng đại học”.


Xác nhận nêu trên phù hợp với quy định tại khoản 1, điều 4, Quyết định số 2241/GD-ĐT ngày 8/8/1994 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc ban hành quy chế tuyển sinh vào hệ đào tạo tại chức trong các trường đại học, cao đẳng: “Thí sinh có một trong các loại bằng tốt nghiệp sau: Phổ thông trung học, bổ túc văn hóa trung học, trung học chuyên nghiệp, trung học nghề” có đủ điều kiện để được dự thi vào các trường đại học và cao đẳng hệ tại chức.

2. Đối với nội dung tố cáo ông Vương Đức Lâm cạo sửa giấy khai sinh để cải chính năm sinh trong hồ sơ đảng viên.
Kết quả kiểm tra cho thấy việc cải chính năm sinh trong hồ sơ đảng viên của ông Lâm đã được cấp có thẩm quyền là Ban Thường vụ Thị ủy Đồng Xoài ban hành Quyết định số 353-QĐ/TU ngày 4-7-2012 theo đúng quy định tại Hướng dẫn số 01-HD/TW ngày 5-7-2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Mặt khác, qua kiểm tra trực tiếp bản khai sinh gốc mang tên Vương Đức Lâm sinh ngày 20- 8-1960 do ông Lâm cung cấp không phát hiện dấu vết cạo sửa. Bản thân người tố cáo cũng không cung cấp được giấy khai sinh nào khác ngoài giấy khai sinh photo của ông Lâm sinh ngày 20-8-1960.


3. Về nội dung cho rằng Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy giải quyết đơn tố cáo theo hướng bao che, bóp méo sự thật.
Qua kết quả kiểm tra, xác minh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhận thấy: Các kết luận của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy về từng nội dung tố cáo là đúng quy định, dựa trên cơ sở xem xét các tài liệu, chứng cứ cụ thể và căn cứ vào các quy định của Đảng, Nhà nước có liên quan đến nội dung tố cáo; không bao che, bóp méo sự thật.