Tổ chức giới thiệu mỹ phẩm phải nộp hồ sơ đăng ký

Sau đó, Pháp Luật TP.HCM nhận được một số câu hỏi của các công ty sản xuất và kinh doanh mỹ phẩm trên địa bàn TP.HCM liên quan quy trình tổ chức sự kiện giới thiệu mỹ phẩm. Những câu hỏi đã được Pháp Luật TP.HCM chuyển tới Thanh ra Sở Y tế TP.HCM.

Thanh tra Sở Y tế TP.HCM trả lời như sau:

Căn cứ Thông tư số 09/2015/TT-BYT ngày 25-5-2015 của Bộ Y tế quy định về xác nhận nội dung quảng cáo đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Y tế thì doanh nghiệp chỉ được phép tổ chức hội thảo, tổ chức sự kiện mỹ phẩm khi đã được Sở Y tế nơi dự kiến tổ chức hội nghị, hội thảo, sự kiện mỹ phẩm cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm.

Trình tự thực hiện thủ tục cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm như sau:

- Bước 1: Cá nhân/tổ chức chuẩn bị hồ sơ theo quy định. Sau đó nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ của Sở Y tế TP.HCM (59 Nguyễn Thị Minh Khai, quận 1).

- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Y tế tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ thì cấp phiếu tiếp nhận hồ sơ;

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn cơ sở bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

 - Bước 3:

+ Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ thì trong thời hạn năm ngày làm việc, kể từ ngày ghi trên phiếu tiếp nhận hồ sơ, Sở Y tế có văn bản thông báo cho cá nhân, tổ chức đề nghị để hoàn chỉnh hồ sơ. Văn bản thông báo phải nêu cụ thể là bổ sung thêm những tài liệu nào, sửa đổi nội dung gì. Thời gian để đơn vị đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo sửa đổi, bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ theo yêu cầu tối đa là 90 ngày kể từ ngày nhận được văn bản thông báo sửa đổi, bổ sung của cơ quan tiếp nhận hồ sơ. Quá thời hạn này thì hồ sơ đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo hết giá trị.

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Y tế xem xét và thẩm định hồ sơ để cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo. Nếu không cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo, Sở Y tế phải trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do.

- Bước 4: Cá nhân, tổ chức căn cứ vào ngày hẹn trên phiếu tiếp nhận hồ sơ đến nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Y tế.

Trong trường hợp tổ chức sự kiện mỹ phẩm khi chưa nộp hồ sơ đăng ký sẽ bị phạt theo Nghị định 176/13/NĐ-CP ngày 14-11-2013 của Chính phủ quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế. Mức phạt tiền sẽ dựa trên hành vi vi phạm hành chính.

Đa dạng đề cử giải thưởng Fair Play 2022

Đa dạng đề cử giải thưởng Fair Play 2022

(PLO)- Hội đồng thẩm định giải thưởng Fair Play báo Pháp Luật TP.HCM đã họp và thảo luận trong gần 20 đề cử của các nhà chuyên môn, nhà báo, trọng tài, người hâm mộ… nhằm chọn ra năm đề cử chính thức trước khi hơn 150 lá phiếu bình chọn được gửi đến những nhà chuyên môn.
Giải pháp để bứt phá cho 2023

Giải pháp để bứt phá cho 2023

(PLO)- Trong khi chờ tác động tích cực lan tỏa đến Việt Nam thì trong thời gian chờ đợi, TP.HCM cần đặc biệt tập trung vào nội lực của kinh tế TP, trong đó phát huy các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao như là một ngành công nghiệp dịch vụ.
Bộ Y tế có tân Thứ trưởng

Bộ Y tế có tân Thứ trưởng

(PLO)- Ông Lê Đức Luận, Vụ trưởng Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán thuộc Kiểm toán Nhà nước, vừa được Thủ tướng bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Y tế.