Tổ chức lễ tế xã tắc

Đây là một trong những nghi lễ cung đình tiêu biểu của nền văn hóa nông nghiệp lúa nước Việt Nam, cầu mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, nhân dân no ấm, thiên hạ thái bình.

 Đàn Xã tắc là một trong những di tích cung đình đặc biệt quan trọng của cố đô Huế được xây dựng vào năm 1806 sau khi vua Gia Long quy hoạch lại toàn bộ kinh thành trên đất của tám làng ở bờ bắc sông Hương.

THẾ HẢI

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm