‘Tổ chức phản động đứng sau người tự ứng cử’ chỉ là ý kiến cá nhân

Ông cho hay Văn phòng QH có nhận được thư kiến nghị của ông Nguyễn Quang A (người tự ứng cử) về việc này và đã có thư trả lời. Ông Phúc khẳng định lại thông tin trên chỉ là ý kiến của một cá nhân, không phải của hội đồng bầu cử, tiểu ban an ninh hội đồng bầu cử không khẳng định việc này.

Ông Phúc cũng cho hay hiện công tác bầu cử đang trong quá trình hiệp thương nên chưa biết người nào vào danh sách để đưa ra cho cử tri bầu. “Thời gian vận động bầu cử phải đúng quy định của luật pháp. Quy định phải lấy ý kiến người dân nơi cư trú vì không ai hiểu người ứng cử bằng người dân nơi họ sinh sống về đạo đức, gia đình, nhân cách như thế nào. Nếu trên 50% cử tri nơi cư trú ủng hộ thì các đại biểu mới được giới thiệu ra để người dân bầu. Dưới 50% cử tri nơi cư trú đồng tình thì đương nhiên không được giới thiệu” - ông Phúc nói.