Tờ rơi nương mình che biển báo giao thông

Tờ rơi nương mình che biển báo giao thông ảnh 1

Người tham gia giao thông rất khó nhìn thấy rõ hiệu lệnh nên có thể khiến họ không tuân thủ đúng quy định. Việc dán tờ rơi quảng cáo vô tội vạ, bạ đâu dán đó rất vô duyên như thế này cần phải được xử lý kịp thời để trả lại môi trường văn minh của đô thị.

Lịch tư vấn pháp luật

Lịch tư vấn pháp luật

(PLO)- Lịch tư vấn pháp luật miễn phí của báo Pháp Luật TP.HCM và Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước TP.HCM.