Tờ rơi nương mình che biển báo giao thông

Người tham gia giao thông rất khó nhìn thấy rõ hiệu lệnh nên có thể khiến họ không tuân thủ đúng quy định. Việc dán tờ rơi quảng cáo vô tội vạ, bạ đâu dán đó rất vô duyên như thế này cần phải được xử lý kịp thời để trả lại môi trường văn minh của đô thị.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm