Toàn văn quyết định giám đốc thẩm vụ án Hồ Duy Hải

Ngày 13-5, TAND Tối cao đã chính thức ban hành phán quyết giám đốc thẩm vụ án Hồ Duy Hải (Quyết định số 05/2020/HS-GĐT ngày 8-5-2020). 

Mời bạn đọc xem toàn văn quyết định này tại đây.