Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh là 'Sách được bạn đọc yêu thích nhất'

Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh đã dẫn đầu ở ba hạng mục, gồm: giải Vàng “Giải thưởng Fahasa”,  đứng  đầu “Top 20 tác phẩm được bạn đọc bình chọn nhiều nhất”, đứng đầu “Top 10 tên sách thiếu nhi được bạn đọc bình chọn nhiều nhất". Ngoài tác phẩm này, nhà văn Nguyễn Nhật Ánh còn có các tác phẩm Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ, Ngồi khóc trên cây, Bảy bước tới mùa hè có tên trong các top bầu chọn.

Kết quả giải thưởng trên như sau, “Top10 tác phẩm được bạn đọc bình chọn nhiều nhất”: Giải Vàng - Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh, tác giả Nguyễn Nhật Ánh, Nhà xuất bản Trẻ. Giải bạc - Đắc nhân tâm, tác giả  Dale Carnegie, Nhà xuất bản Tổng Hợp TP.HCM và Công ty sách Trí Việt - FirstNews. Đồng giải bạc - Trên đường băng, tác giả Tony Buổi Sáng, Nhà xuất bản Trẻ. Giải đồng -Thám tử Conan lừng danh, tác giả Gosho Aoyama, Nhà xuất bản Kim Đồng. Đồng giải đồng - Cà phê cùng Tony, Tony Buổi Sáng, Nhà xuất bản Lao Động và Công ty Trò chơi giáo dục trực tuyến. 

 Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh là 'Sách được bạn đọc yêu thích nhất' ảnh 1

Các tác phẩm còn lại nằm trong top 10: Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ, Truyện tranh Doreamon, Thỏ bảy màu - Timeline của tui có gì?, Chúng ta rồi sẽ ổn, Nhà giả kim.

“Top 10 nhà xuất bản có sách được bạn đọc bình chọn nhiều nhất”: Trẻ, Văn học, Kim Đồng, Hội Nhà Văn, Thế Giới, Văn Hóa Thông Tin, Báo Sinh Viên Việt Nam – Hoa Học Trò, Thời Đại, Lao Động, Phụ Nữ.

“Top 10 sách văn học được bạn đọc bình chọn nhiều nhất”: Chúng ta rồi sẽ ổn - Gào, Nhà giả kim - PauloCoelho, Sẽ có cách đừng lo! - Tuệ Nghi, Mỉm cười cho qua - Hamlet Trương - Iris Cao, Ai rồi cũng sẽ khác - Hamlet Trương - Iris Cao, Bảy bước tới mùa hè - Nguyễn Nhật Ánh, Mật ngữ 12 chòm sao - Asbook, Tạm biệt, em ổn! - Tờ Pi, Đảo - Nguyễn Ngọc Tư, Hãy nhắm mắt khi anh đến - Đinh Mặc.

“Top 10 sách thiếu nhi được bạn đọc bình chọn nhiều nhất”: Tôi đã thấy hoa vàng trên cỏ xanh, Thám tử lừng danh Conan, Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ, Truyện tranh Doreamon, Thỏ bảy màu – Timeline của tui có gì! – Huỳnh Thái Ngọc, Shin cậu bé bút chì – Yoshito usui, Lớp học mật ngữ - B.R.O Group, Truyện tranh Naruto – Masashi Kishimoto, Nhóc Miko – Ono Eriko, Ngồi khóc trên cây – Nguyễn Nhật Ánh.

Ngoài ra còn có top 10 sách kỹ năng sống và top 10 sách kinh tế được bình chọn.

Đề cương văn hóa Việt Nam 1943-2023: 80 năm vẫn còn nguyên giá trị

Đề cương văn hóa Việt Nam 1943-2023: 80 năm vẫn còn nguyên giá trị

(PLO)-  Đến nay dẫu 80 năm đã trôi qua, Đề cương văn hóa năm 1943 vẫn còn nguyên giá trị lý luận và tính thời đại sâu sắc, tiếp tục soi đường cho công cuộc vận động văn hóa mới ở Việt Nam và xây dựng và bảo vệ Tổ quốc với ba phương châm lớn: Dân tộc hóa, khoa học hóa và đại chúng hóa.