Từ khóa:

#tôn thất thuyết
Tìm thấy 11 kết quả
Đã cấm vẫn bỏ rác bừa

Đã cấm vẫn bỏ rác bừa

Bề mặt nắp cống trên đường Tôn Thất Thuyết (phường 15, quận 4, TP.HCM) đã được ghi rõ bằng dòng sơn màu vàng: