Tổng bí thư, Chủ tịch nước chủ trì họp Bộ Chính trị

Bộ Chính trị ghi nhận, biểu dương nỗ lực của các tiểu ban và tổ biên tập đã khẩn trương, nghiêm túc tiếp thu ý kiến của Trung ương, Bộ Chính trị, hoàn thiện các dự thảo báo cáo.

Về cơ bản, các dự thảo báo cáo đã đáp ứng được mục tiêu, yêu cầu đề ra. Các tiểu ban và tổ biên tập đã rà soát, chỉnh sửa nghiêm túc cả nội dung và hình thức, chuẩn xác hóa trong diễn đạt, làm rõ nội hàm các khái niệm, nội dung, vấn đề, bảo đảm sự nhất quán, tránh mâu thuẫn, trùng chéo, không có sai sót về kỹ thuật văn bản, đủ điều kiện in, gửi phục vụ đại hội đảng bộ cơ sở sắp tới.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước chủ trì họp Bộ Chính trị ảnh 1
Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc cuộc họp. Ảnh: TTXVN

Tuy nhiên, Bộ Chính trị lưu ý đây mới là dự thảo bước đầu để gửi xin ý kiến đại hội đảng bộ cơ sở, tới đây sẽ tiếp tục tiếp thu, hoàn thiện nhiều lần, trình lại Bộ Chính trị, Ban chấp hành Trung ương và lấy ý kiến nhân dân trước khi hoàn chỉnh trình Đại hội XIII xem xét, quyết định.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng hoan nghênh các tiểu ban và tổ biên tập đã khẩn trương, nghiêm túc tiếp thu các ý kiến đóng góp, tiếp tục rà soát, hoàn thiện các dự thảo báo cáo.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu tiếp tục rà lại một lần nữa các dự thảo báo cáo, bảo đảm thống nhất quan điểm tư tưởng với tinh thần báo cáo chính trị là trung tâm, văn phong chính xác, dễ hiểu.