Tổng Bí thư: Xây dựng lực lượng công an thật sự liêm chính, trong sáng

0:00 / 0:00
0:00
(PLO)- Tổng Bí thư lưu ý cần chú trọng xây dựng lực lượng công an có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, thật sự liêm chính, gắn bó mật thiết với nhân dân…

Ngày 7-12, Bộ Công an tổ chức Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương (CATW) năm 2022.

Hội nghị nhằm cho ý kiến về các nội dung quan trọng mà Đảng ủy CATW, Bộ Công an đã triển khai, thực hiện trong năm 2022; xác định mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ, giải pháp công tác trọng tâm trong thời gian tới; cho ý kiến về các văn bản trình Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 78.

Tổng Bí thư: Xây dựng lực lượng công an thật sự liêm chính, trong sáng ảnh 1
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Bộ Công an

Nhiều kết quả rõ nét về phòng, chống tham nhũng

Tại hội nghị, các đại biểu thống nhất đánh giá năm kết quả lớn Đảng ủy CATW, Bộ Công an đã đạt được trong năm vừa qua.

Trong đó, Đảng ủy CATW, Bộ Công an lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng CAND phát huy vai trò nòng cốt trong công tác bảo đảm ANTT, hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ công tác năm. Kết quả đã giữ vững thế chủ động chiến lược, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; kịp thời đấu tranh ngăn chặn âm mưu hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động; kiềm chế tội phạm về trật tự xã hội.

Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đạt nhiều kết quả rõ nét, ngày càng đi vào chiều sâu. Nổi bật, đã tập trung điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo bảo đảm đúng quy định pháp luật, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, “xử lý một vụ, cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực”, được lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Bộ Công an cũng là đơn vị đi đầu trong tiến trình chuyển đổi số quốc gia, xây dựng Chính phủ điện tử, nền kinh tế số, xã hội số; thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về ANTT. Nổi bật là đã chỉ đạo đưa vào hoạt động hai Dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Dự án sản xuất, cấp và quản lý Căn cước công dân; đề xuất Chính phủ triển khai Đề án 06/ĐA-CP, cung cấp cho người dân nhiều tiện ích thiết thực.

Đảng ủy CATW, Bộ Công an còn triển khai nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, đó là tham mưu Bộ Chính trị ban hành và triển khai Nghị quyết số 12 về đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đồng thời, gương mẫu, đi đầu trong tổ chức triển khai, thể chế hóa chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng và Nhà nước về công tác tổ chức cán bộ; gắn với tăng cường kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng, tăng cường cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, kiểm soát quyền lực, chống chạy chức, chạy quyền, bảo đảm đồng bộ, liên thông, chặt chẽ, công khai, dân chủ, minh bạch…

Tổng Bí thư: Xây dựng lực lượng công an thật sự liêm chính, trong sáng ảnh 2

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Bộ Công an

Tiếp tục xử lý tiêu cực, “bất kể đó là ai”

Tại Hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng, tinh thần gương mẫu, đi đầu và những kết quả đạt được của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an trong năm 2022.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định trong năm diễn ra nhiều hoạt động lớn, lực lượng Công an nhân dân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng giữ vững ổn định chính trị, xã hội, tạo môi trường hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế-văn hóa-xã hội và mở rộng quan hệ đối ngoại của đất nước như Đại hội XIII của Đảng đã khẳng định "đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay."

Về nhiệm vụ thời gian tới, Tổng Bí thư nhấn mạnh Đảng bộ Công an Trung ương, lực lượng Công an nhân dân cần tham gia tích cực, chủ động, quyết liệt, mạnh mẽ, hiệu quả cao hơn nữa công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, nhất là những vụ việc nghiêm trọng, tồn đọng lâu với phương châm "không có vùng cấm, không có ngoại lệ," vì sự nghiệp chung "bất kể đó là ai"

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lưu ý cần chú trọng xây dựng lực lượng công an có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, kiên định mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng; có phẩm chất đạo đức trong sáng, lối sống lành mạnh, thật sự liêm chính, gương mẫu, gắn bó mật thiết với nhân dân, vì nhân dân phục vụ; có ý thức tổ chức kỷ luật cao, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Mỗi cán bộ, chiến sỹ công an phải thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện để nêu cao ý chí chiến đấu; thường xuyên tự soi, tự sửa, tự tu dưỡng, rèn luyện.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tin tưởng: "Với những nỗ lực và quyết tâm cao, với tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; với đội ngũ cán bộ tuyệt đối trung thành, tận tụy, có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, có trình độ, năng lực, lực lượng Công an nhân dân đã đổi mới, nỗ lực phấn đấu rồi càng phải đẩy mạnh đổi mới, nỗ lực phấn đấu mạnh mẽ hơn nữa, thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Bộ Chính trị lần này, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước"…

Phát biểu kết luận hội nghị, thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy CATW, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an trân trọng cảm ơn, nghiêm túc tiếp thu những ý kiến tham gia góp ý của các đại biểu, nhất là các ý kiến của chỉ đạo Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

Bộ trưởng khẳng định, trong năm 2022, lực lượng CAND đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ một cách toàn diện trên các mặt công tác, tốt hơn nhiều so với năm 2021.

Để tiếp tục triển khai công tác năm 2023 đối với nhiệm vụ công tác công an, Đảng ủy CATW tin tưởng rằng với sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên, trực tiếp của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đặc biệt là các lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham gia Đảng ủy CATW, sự phối hợp, hiệp đồng của cả hệ thống chính trị, của Quân đội nhân dân Việt Nam, sự ủng hộ, đồng tình của nhân dân, với quyết tâm chính trị cao, lực lượng CAND sẽ vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân đã tin cậy, giao phó.

Thủ tướng phát động Tết trồng cây Xuân Quý Mão

Thủ tướng phát động Tết trồng cây Xuân Quý Mão

(PLO)- Lễ phát động Tết trồng cây là hoạt động cấp quốc gia mở đầu trong cả nước nhằm thực hiện chương trình "Vì một Việt Nam xanh" trong năm 2023 với mục tiêu trồng mới 22,5 triệu cây xanh.