Tổng cục Chính trị nhận huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất

Tổng bí thư, Chủ tịch nước, Bí thư Quân ủy Trung ương Nguyễn Phú Trọng đã gửi lẵng hoa chúc mừng Tổng cục Chính trị QĐNDVN.

Tổng cục Chính trị nhận huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất ảnh 1

Thường trực Ban bí thư Trần Quốc Vượng gắn huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất lên lá cờ truyền thống của Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam.Ảnh: TTXVN

Tại lễ kỷ niệm, Đại tướng Lương Cường đã đọc diễn văn ôn lại truyền thống của Tổng cục Chính trị QĐNDVN, trong đó khẳng định rõ: Thực tiễn lịch sử 75 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của QĐNDVN đã chứng minh vai trò đặc biệt quan trọng, không thể thiếu của hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị cũng như trọng trách lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị của Tổng cục Chính trị QĐNDVN. Do vậy lịch sử xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của Tổng cục Chính trị luôn gắn liền với lịch sử xây dựng, chiến đấu, chiến thắng của QĐNDVN anh hùng.

Thường trực Ban bí thư Trần Quốc Vượng nhấn mạnh: “Chúng ta tự hào ngày truyền thống của QĐNDVN đồng thời là ngày truyền thống của Tổng cục Chính trị. Điều đó khẳng định sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với QĐND”.