Tổng cục Chính trị tập trung xây dựng quy hoạch cán bộ các cấp nhiệm kỳ mới

(PLO)- Đại tướng Phan Văn Giang lưu ý Tổng cục Chính trị chủ động nghiên cứu, dự báo, tham mưu, đề xuất các chủ trương, giải pháp xây dựng Quân đội vững mạnh.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 22-2, tại Hà Nội, Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì Hội nghị Bộ trưởng và lãnh đạo Bộ Quốc phòng làm việc với Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Theo TTXVN, phát biểu tại hội nghị, Đại tướng Phan Văn Giang lưu ý thời gian tới Tổng cục Chính trị chủ động nghiên cứu, dự báo, tham mưu, đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quân ủy Trung ương, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các chủ trương, giải pháp xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong Quân đội.

Đồng thời, chủ động nắm tình hình, linh hoạt, nhạy bén trong công tác thông tin, tuyên truyền; đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, phản động, cơ hội chính trị...

Tổng cục Chính trị tập trung xây dựng quy hoạch cán bộ các cấp nhiệm kỳ mới
Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, phát biểu tại hội nghị. Ảnh: BQP

Đặc biệt, Tổng cục Chính trị cần tập trung tham mưu, chỉ đạo tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, 80 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân bảo đảm chặt chẽ, đúng lộ trình, phù hợp...

Cùng với việc tiếp tục nghiên cứu, đề xuất thành lập mới, kiện toàn cấp ủy, tổ chức đảng, tổ chức biên chế cơ quan chính trị, cán bộ chính trị theo yêu cầu, nhiệm vụ, nhất là những nơi thành lập mới, sáp nhập, tổ chức lại, Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu nâng cao hiệu quả các cuộc kiểm tra, giám sát, xác định nội dung, đối tượng kiểm tra, giám sát phù hợp với tình hình, nhiệm vụ của từng đảng bộ.

Tổng cục Chính trị cần tập trung chỉ đạo kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, chấp hành nguyên tắc, quy chế, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, kỷ luật của Quân đội, việc khắc phục hạn chế khuyết điểm, vi phạm đã chỉ ra. Từ đó chủ động phát hiện sớm dấu hiệu vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên để kiểm tra, chấn chỉnh, phòng ngừa.

Đại tướng Phan Văn Giang cũng nhấn mạnh yêu cầu Tổng cục Chính trị tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ đảm bảo số lượng, nâng cao chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo, chỉ huy, quản lý các cấp giai đoạn 2026-2031. Cơ bản kiện toàn xong đội ngũ cán bộ chỉ huy, quản lý các cấp gắn với chuẩn bị nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2025-2030 đáp ứng yêu cầu điều chỉnh tổ chức, biên chế.

"Tổng cục Chính trị tiến hành chặt chẽ công tác bảo đảm an ninh, an toàn, rà soát, xác minh, thẩm định, kết luận cán bộ Quân đội bảo đảm tiêu chuẩn chính trị nhân sự tham gia đại hội đảng nhiệm kỳ mới. Thực hiện đúng chức năng, thẩm quyền, nguyên tắc trong điều tra, xác minh các vụ án, vụ việc..." - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh.

Thông tin về kết quả hoạt động công tác đảng, công tác chính trị năm 2023, Trung tướng Nguyễn Văn Gấu, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, cho biết Tổng cục Chính trị đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, tích cực đổi mới, sáng tạo, triển khai thực hiện hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, hoàn thành toàn diện nội dung, nhiệm vụ theo kế hoạch đã xác định và nhiệm vụ mới, đột xuất.

Theo đó, Tổng cục Chính trị tích cực, chủ động nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư, trực tiếp, thường xuyên là với Quân ủy Trung ương nhiều giải pháp xây dựng Đảng bộ Quân đội trong sạch vững mạnh, tiêu biểu, Quân đội vững mạnh về chính trị.

Triển khai đồng bộ các giải pháp, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng; chỉ đạo toàn quân làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, định hướng tư tưởng, dư luận trước những vấn đề mới, phức tạp, nhạy cảm và các sự kiện đối ngoại quan trọng của đất nước.

Tổng cục Chính trị cũng đã chỉ đạo làm tốt công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch…

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm