Lãnh đạo Bộ Quốc phòng làm việc với Tổng cục Chính trị

Chiều 19-2, Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân (QĐND) Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, đã có buổi làm việc với Tổng cục Chính trị.

Dự buổi làm việc có Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, cùng lãnh đạo các cơ quan chức năng thuộc Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng.

Tại buổi làm việc, Thượng tướng Phan Văn Giang ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực, kết quả đạt được của Tổng cục Chính trị.

Cụ thể, năm 2020, Tổng cục Chính trị đã quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, bám sát nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, tình hình thực tiễn phát triển của đất nước, quân đội; đề cao trách nhiệm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân tích cực đổi mới, sáng tạo, hoàn thành toàn diện các nội dung, nhiệm vụ công tác Đảng, công tác chính trị thường xuyên và đột xuất như phòng, chống dịch COVID-19, khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ…

Qua đó, góp phần xây dựng Đảng bộ Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, lãnh đạo toàn quân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2020.

Năm 2020, Tổng cục Chính trị cũng chủ động nghiên cứu, đề xuất và chỉ đạo điều chỉnh tổ chức thực hiện hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị phù hợp với hoạt động thực tiễn của bộ đội; tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng, xây dựng bản lĩnh chính trị, ý chí quyết tâm cao cho cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ, sẵn sàng hy sinh bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân

Bên cạnh đó, Tổng cục cũng tổ chức tốt các sự kiện, hoạt động kỷ niệm lớn của đất nước, của quân đội; tham mưu, hướng dẫn, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội thi đua Quyết thắng toàn quân lần thứ X, đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI thực sự mẫu mực, tiêu biểu. Đồng thời rà soát, bổ sung quy hoạch và kiện toàn cán bộ chỉ huy, quản lý gắn với chuẩn bị nhân sự cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và nhân sự cán bộ tham gia Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII...

Trên cơ sở Nghị quyết của Quân ủy Trung ương về lãnh đạo nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng Đảng bộ Quân đội năm 2021, Tổng cục Chính trị đã xây dựng chỉ thị, kế hoạch công tác Đảng, công tác chính trị năm 2021.

Trong đó tiếp tục thực hiện tốt chức năng tham mưu, đề xuất và lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân thực hiện có hiệu quả các chủ trương, giải pháp xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị.

Tổng cục Chính trị cũng giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong quân đội; tổ chức tốt việc học tập, quán triệt thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, nhất là các chủ trương, quan điểm mới về quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc và mục tiêu xây dựng QĐND trong giai đoạn mới theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI…

Tổng cục Chính trị cũng sẽ nghiên cứu, đề xuất nội dung sửa đổi các quy định, hướng dẫn của Trung ương về tổ chức Đảng, tổ chức cơ quan chính trị trong QĐND Việt Nam, Quy chế làm việc của Quân ủy Trung ương, nhiệm kỳ 2020-2025; tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết của Quân ủy Trung ương về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; lựa chọn, giới thiệu nhân sự cán bộ quân đội ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 theo đúng cơ cấu, có chất lượng…

Đồng thời, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng cơ quan, đơn vị trong Tổng cục Chính trị vững mạnh mẫu mực, tiêu biểu, gắn với xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu.

Theo TTXVN

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm