Tổng cục Thi hành án dân sự công bố người phát ngôn

Cụ thể, số điện thoại liên lạc của ông Khôi là 04.627.39591, email: khoiml@moj.gov.vn.
Theo website của Bộ Tư pháp thì căn cứ tại Nghị định số 09/2017/NĐ-CP, Người phát ngôn thực hiện các nhiệm vụ sau:
1. Đối với phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí định kỳ, người phát ngôn có trách nhiệm giúp tổng cục trưởng Tổng cục THADS:
a) Cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí và cập nhật thông tin trên Cổng thông tin điện tử của cơ quan mình theo quy định của Chính phủ về cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước;
b) Dự và cung cấp thông tin tại họp báo của Bộ Tư pháp khi có yêu cầu;
c) Trường hợp cần thiết, tổ chức cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí bằng văn bản;
d) Cung cấp thông tin kịp thời, chính xác cho Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp theo quy định hiện hành.

Tổng cục Thi hành án dân sự công bố người phát ngôn ảnh 1
ông Mai Lương Khôi (Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục THADS) được giao nhiệm vụ là người phát ngôn của Tổng cục THADS. Ảnh: INTERNET

2. Đối với phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trong trường hợp đột xuất, bất thường, người phát ngôn có trách nhiệm giúp tổng cục trưởng Tổng cục THADS cung cấp thông tin kịp thời, chính xác cho báo chí trong các trường hợp đột xuất, bất thường sau:

a) Khi xảy ra các sự kiện, vấn đề quan trọng có tác động lớn trong xã hội hoặc khi dư luận xuất hiện nhiều ý kiến không thống nhất về một vấn đề thuộc phạm vi quản lý của cơ quan hành chính nhà nước thì người phát ngôn phải thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí để cảnh báo kịp thời và định hướng dư luận.
Trường hợp xảy ra vụ việc cần có ngay thông tin ban đầu của cơ quan hành chính nhà nước thì người phát ngôn có trách nhiệm chủ động phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí trong thời gian chậm nhất là 24 giờ, kể từ khi vụ việc xảy ra.
b) Khi cơ quan báo chí hoặc cơ quan chỉ đạo, quản lý nhà nước về báo chí có yêu cầu phát ngôn hoặc cung cấp thông tin về các sự kiện, vấn đề của cơ quan, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của cơ quan đã được nêu trên báo chí hoặc về các sự kiện, vấn đề nêu tại điểm a nêu trên.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm