TP Cà Mau đưa ra giấy phép đi nước ngoài của chủ tịch

Tất cả có bốn văn bản thể hiện ông Hữu đi nước ngoài hồi đầu tháng 6-2016 là được phép của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Thành ủy, UBND TP Cà Mau.

Giấy phép do Phó chủ tịch tỉnh Cà Mau ký cho ông Hữu đi nước ngoài.
Giấy phép do phó chủ tịch tỉnh Cà Mau ký cho ông Hữu đi nước ngoài.

Để được giấy phép này, trước đó, các cơ quan đã có một quy trình làm tờ trình qua nhiều cấp. Bắt đầu từ  Thành ủy Cà Mau, đến UBND TP Cà Mau có tờ trình đến Sở Ngoại vụ. Và tỉnh ủy đã có công văn đồng ý trước khi UBND tỉnh ra giấy phép.

TP Cà Mau đưa ra giấy phép đi nước ngoài của chủ tịch  ảnh 2
Bắt đầu từ Thành ủy Cà Mau.

TP Cà Mau đưa ra giấy phép đi nước ngoài của chủ tịch  ảnh 3
Đến UBND TP Cà Mau có tờ trình đến Sở Ngoại vụ.

TP Cà Mau đưa ra giấy phép đi nước ngoài của chủ tịch  ảnh 4
Và Tỉnh ủy đã có công văn đồng ý, trước khi UBND tỉnh ra giấy phép.

Như vậy, ông Hứu Minh Hữu, Chủ tịch UBND TP Cà Mau, đi Nhật Bản năm ngày hồi đầu tháng 6-2016 là có phép của tổ chức, không như lời đồn thổi mấy ngày qua. Theo nội dung các văn bản liên quan thì ông Hữu đi Nhật Bản với tư cách nghỉ phép để đi tham quan du lịch, kinh phí tự túc. 

Thông tin nhạy cảm về chuyến đi này của ông Hữu còn liên quan đến một danh nghiệp mà dư luận đồn thổi là vừa trúng các gói thầu hàng chục tỉ do ông Hữu làm chủ đầu tư.

Chúng tôi sẽ xác minh làm rõ và thông tin đến bạn đọc sớm nhất.