TP.HCM đẩy mạnh các giải pháp thanh toán không dùng tiền mặt

Chỉ thị nêu rõ nhiệm vụ của NH là phải hoàn thiện hành lang pháp lý cho hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt, thanh toán điện tử. Đồng thời, NH cũng có trách nhiệm ban hành các cơ chế, chính sách thích hợp về phí dịch vụ thanh toán để khuyến khích tổ chức, cá nhân thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt.

UBND TP đề nghị trước 15-12-2020, NH phải hoàn thành việc xây dựng, phát triển hệ thống bù trừ điện tử tự động cho các giao dịch thanh toán bán lẻ (ACH) để chính thức đưa vào vận hành, triển khai dịch vụ.

TP.HCM cũng đề nghị NH nghiên cứu, triển khai các mô hình dịch vụ thanh toán mới để kịp thời đảm bảo công tác quản lý, đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Bên cạnh đó, NH cũng cần nghiên cứu ứng dụng các giải pháp xác thực, nhận biết khách hàng (KYC) bằng phương thức điện tử để thúc đẩy tiếp cận và sử dụng các dịch vụ thanh toán.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm