TP.HCM đề xuất 1.300 tỉ bồi thường, tái định cư Khu đô thị Thủ Thiêm

Chiều 24-6, tại kỳ họp thứ nhất HĐND TP.HCM khóa X nhiệm kỳ 2021 - 2026, ông Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch UBND TP, đã trình bày tờ trình về điều chỉnh, bổ sung một số nội dung bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại Khu Đô thị mới Thủ Thiêm, TP Thủ Đức.

ong-vo-van-hoan

Ông Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, đọc tờ trình tại kỳ họp HĐND TP, chiều 24-6. Ảnh: TTBC

Theo đó, UBND TP trình HĐND TP xem xét, chấp thuận việc điều chỉnh mốc thời điểm đối với một số trường hợp để tính bồi thường, hỗ trợ cho phù hợp quy định của Luật Đất đai, đồng thời điều chỉnh bổ sung tăng mức hỗ trợ đối với một số trường hợp để người dân có điều kiện ổn định cuộc sống.

TP.HCM cũng đề xuất điều chỉnh một số nội dung bất cập trong quá trình áp dụng thực hiện các chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư hiện nay.

Dự kiến, tổng kinh phí cần bổ sung cho công tác bồi thường, tái định cư của Khu đô thị mới Thủ Thiêm là hơn 1.300 tỉ đồng. 

Trường hợp chấp thuận cho các hộ dân tái định cư bằng căn hộ chung cư thì dự kiến TP cần 17.000 m2 đất. 

Cũng theo tờ trình của UBND TP, kinh phí chi trả được sử dụng từ nguồn kinh phí cân đối từ nguồn thu tiền đấu giá quỹ sử dụng đất trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

UBND TP.HCM cũng kiến nghị được HĐND TP giao chịu trách nhiệm triển khai thực hiện việc điều chỉnh, bổ sung các nội dung chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Từ đó đảm bảo đúng quy định pháp luật, công khai, minh bạch, đáp ứng quyền và lợi ích người dân. 

thu-thiem

Toàn cảnh Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Ảnh: HOÀNG GIANG 

Cũng tại kỳ họp, ông Võ Văn Hoan đã trình bày tờ trình về bổ sung dự toán thu chi ngân sách TP năm 2021. Trong đó có liên quan đến việc xử lý khoản tiền tạm ứng ngân sách và hoàn trả lãi vay tín dụng liên quan dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Cụ thể, UBND TP đề xuất bổ sung dự toán thu ngân sách địa phương năm 2021 để xử lý khoản tiền tạm ứng ngân sách liên quan Khu đô thị Thủ Thiêm (dự kiến các nguồn thu phát sinh đến cuối năm 2021) với số tiền hơn 41.000 tỉ đồng. 

Các nguồn phát sinh cụ thể là thu bổ sung từ quỹ 12.500 căn hộ là hơn 14.000 tỉ đồng, nguồn thu từ đấu giá tiền sử dụng đất là hơn 25.300 tỉ đồng, nguồn thu từ chuyển đổi nhà tái định cư thành nhà ở thương mại là hơn 1.600 tỉ đồng, nguồn thu bố trí quỹ nhà tái định cư của các hộ dân là 164 tỉ đồng.

Trên cơ sở dự kiến nguồn thu bổ sung như trên, UBND TP trình HĐND TP xem xét bổ sung dự toán thu ngân sách địa phương năm 2021 với số tiền là hơn 41.000 tỉ đồng.

Bên cạnh đó, UBND TP trình HĐND TP xem xét, bổ sung dự toán chi ngân sách địa phương năm 2021 gần 37.000 tỉ đồng và phân bổ số tiền này cho Ban quản lý đầu tư xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm để xử lý hoàn trả tạm ứng ngân sách TP và trả các khoản lãi vay tín dụng theo thông báo số 26 ngày 1-4-2021 của Văn phòng chính phủ.