TP.HCM điều chỉnh khoảng cách giữa 2 người ở trường học

Đó là nội dung đáng lưu ý trong văn bản Sở GD&ĐT TP.HCM vừa gửi 24 phòng GD&ĐT quận/huyện, hiệu trưởng các trường THPT, giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, trung tâm ngoại ngữ, tin học, cơ sở dạy thêm, giáo dục kỹ năng sống và thủ trưởng các đơn vị trực thuộc tại TP.HCM về việc điều chỉnh một số tiêu chí đánh giá an toàn trường học.

Theo nội dung văn bản này, Sở GD&ĐT TP.HCM sẽ điều chỉnh hai tiêu chí thành phần trong Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trường học nhằm phòng, chống COVID-19.

Cụ thể, cả ở bậc mầm non lẫn giáo dục phổ thông, hai tiêu chí về khoảng cách giữa hai học sinh, giáo viên, cán bộ, nhân viên tập trung trong phòng sinh hoạt, phòng làm việc và khoảng cách giữa hai học sinh, giáo viên, cán bộ, nhân viên ngoài phòng sinh hoạt, phòng làm việc được điều chỉnh từ 2 m xuống còn 1 m.

Tức trường học duy trì được khoảng cách giữa hai người từ 1 m trở lên được đánh giá đạt mức an toàn (10 điểm) ở hai tiêu chí này, nếu dưới 1 m sẽ không được tính điểm an toàn (0 điểm).

Bên cạnh đó, Sở GD&ĐT TP.HCM cũng yêu cầu các đơn vị trường học tạm thời không tổ chức hoạt động căn tin cho đến khi có thông báo tiếp theo. Ngoài ra, căn cứ nhu cầu của phụ huynh và điều kiện cụ thể của đơn vị, thủ trưởng các cơ sở giáo dục quyết định việc tổ chức hoạt động bếp ăn, bán trú, đảm bảo an toàn theo Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19.

Như PLO đã đưa tin, ngày 23-4 vừa qua, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 đã ban hành Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 đối với cơ sở giáo dục mầm non và cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn TP.HCM.

Bộ tiêu chí đánh giá có 10 tiêu chí thành phần (mỗi tiêu chí thành phần tối đa 10 điểm - mức điểm an toàn cao nhất) áp dụng riêng cho các cơ sở giáo dục mầm non và các cơ sở giáo dục phổ thông.