TP.HCM: Đưa 13 loại phí, lệ phí vào diện rà soát hủy bỏ

Đây là những khoản thu không còn tên trong danh mục (thuộc thẩm quyền ban hành của địa phương), kèm theo Luật Phí và lệ phí được Quốc hội khóa XIII thông qua tháng 11-2015.

Có 13 loại phí, lệ phí được đưa vào diện rà soát hủy bỏ gồm: Phí đấu giá tài sản; học phí; phí dự thi dự tuyển; phí khám bệnh, chữa bệnh áp dụng cho các cơ sở y tế công lập; lệ phí địa chính; lệ phí cấp biển số nhà. Cùng đó là lệ phí cấp giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất (đối với việc cấp phép do cơ quan địa phương thực hiện); lệ phí cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt (đối với việc cấp phép do cơ quan địa phương thực hiện). Lệ phí cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước (đối với việc cấp phép do cơ quan địa phương thực hiện); lệ phí hành nghề khai thác nước dưới đất; lệ phí trước bạ; lệ phí chứng thực; lệ phí cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng ô tô cũng được đưa vào diện này để rà soát hủy bỏ.

Bên cạnh đó UBND TP cũng giao các sở, ngành khẩn trương nghiên cứu, xây dựng đề án thu phí để tham mưu UBND TP trình HĐND TP sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc ban hành mới đối với các khoản phí, lệ phí có tên trong danh mục thuộc thẩm quyền ban hành của TP. Cụ thể là sáu loại phí theo quy định mới được chuyển sang quản lý theo cơ chế giá gồm phí chợ, qua đò, qua phà, trông giữ xe, bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn và phí vệ sinh.

5 cách giúp cải thiện chức năng tuyến giáp

5 cách giúp cải thiện chức năng tuyến giáp

(PLO)- Theo một chế độ ăn uống lành mạnh, giàu chất dinh dưỡng có thể giúp những người bị suy giáp cải thiện chức năng tuyến giáp, ngăn ngừa sự thiếu hụt chất dinh dưỡng và cải thiện các triệu chứng suy giáp.