BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP HÀ HÙNG CƯỜNG:

TP.HCM là điển hình về xã hội hóa công chứng

Đặc biệt, việc quản lý luật sư và các tổ chức hành nghề luật sư, công tác xã hội hóa công chứng làm rất bài bản, là điển hình của cả nước…”. Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường phát biểu tại buổi làm việc với UBND TP cùng đại diện ngành tư pháp và THA dân sự 24 quận, huyện trên địa bàn ngày 19-11.

Bộ trưởng cũng thông tin: Việc thí điểm thừa phát lại tại TP.HCM đã được Quốc hội đánh giá thành công bước đầu, đề nghị TP tiếp tục nhân rộng. Các cơ quan cần lưu ý thêm trong việc tham gia ý kiến sửa đổi, bổ sung Hiến pháp; sớm ban hành quy định pháp luật về chứng thực; giúp Bộ tham mưu, hướng dẫn thi hành luật xử lý vi phạm hành chính; tiếp tục đẩy mạnh công tác xã hội hóa hoạt động công chứng.

TP.HCM là điển hình về xã hội hóa công chứng ảnh 1

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường làm việc với Sở Tư pháp và Cục THA dân sự TP.HCM ngày 19-11.

Trước đó, Sở Tư pháp TP báo cáo những thành tựu của ngành. Đặc biệt, Sở vừa tham mưu cho UBND TP, cho thành lập thêm 11 văn phòng công chứng, đáp ứng nhu cầu của người dân. Sở cũng nêu nhiều bất cập, vướng mắc trong thực tiễn hoạt động của ngành tư pháp như: công tác phổ biến giáo dục pháp luật còn nặng về hình thức; công tác hành chính tư pháp, bổ trợ tư pháp còn một số vướng mắc do quy định pháp luật chưa hoàn chỉnh, nhiều nội dung mâu thuẫn nhau. Việc phối hợp giữa Sở Tư pháp với các cơ quan, tổ chức liên quan trong việc quản lý hoạt động ngành nghề luật sư trong thời gian qua chưa chặt chẽ, ảnh hưởng đến hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý…

Sở cũng đề nghị sửa đổi, bổ sung các quy định về tiêu chuẩn công chứng viên; sửa đổi bổ sung các quy định còn mâu thuẫn giữa Luật Công chứng và các luật Đất đai, Nhà ở, Doanh nghiệp…

Cục THA dân sự cũng cho biết “điểm nghẽn” trong công tác THA dân sự hiện nay là tài sản THA đưa ra đấu giá nhưng không có người đăng ký mua. Đây là tình huống chưa được pháp luật dự liệu. Cục đề nghị Bộ và Tổng cục sớm có văn bản hướng dẫn để làm cơ sở thực hiện.

VIỆT HOA