TP.HCM: Lập “đường dây nóng” tiếp nhận về thủ tục hành chính

Theo đó, người dân khi giao dịch với cơ quan công quyền gặp cán bộ, công chức thực hiện quy định hành chính chậm trễ, gây phiền hà hoặc không thực hiện, thực hiện không đúng quy định hành chính của cơ quan hành chính nhà nước có thể phản ánh đến Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Văn phòng UBND TP. Địa chỉ tiếp nhận tại 86 Lê Thánh Tôn, quận 1, TP.HCM; điện thoại (08) 39.349.134; thư điện tử: kstthc.ubnd@tphcm.gov.vn.

Người dân cũng có thể phản ánh về nội dung các quy định hành chính gồm: sự không phù hợp với thực tế, sự không đồng bộ, không thống nhất của các quy định hành chính; quy định hành chính không hợp pháp… Phương án xử lý những phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính đối với các phản ánh nêu trên. Sáng kiến ban hành mới quy định hành chính liên quan đến hoạt động kinh doanh, đời sống nhân dân trên địa bàn TP.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 26-12.

N.NAM