TP.HCM lấy ý kiến người dân về dự thảo Luật Đất đai sửa đổi từ ngày 3-1

0:00 / 0:00
0:00
(PLO)- TP.HCM tiến hành lấy ý kiến toàn bộ nội dung dự thảo Luật Đất đai sửa đổi từ ngày 3-1 đến ngày 15-3.

UBND TP.HCM đã có kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) trên địa bàn.

TP.HCM tiến hành lấy ý kiến toàn bộ nội dung dự thảo Luật Đất đai, trong đó có chín vấn đề trọng tâm. Cụ thể như quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; thu hồi đất và chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; phát triển quỹ đất; giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận và các thủ tục hành chính, dữ liệu, thông tin đất đai...

TP.HCM sẽ phân nhóm đối tượng lấy ý kiến theo từng nội dung. TP sẽ lấy ý kiến các tầng lớp nhân dân đang sinh sống tại đây về bảy nội dung. Trong đó có các trường hợp thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; trình tự, thủ tục thu hồi đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư...

Với doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh và các tổ chức kinh tế khác sẽ lấy ý kiến ở các nhóm nội dung: các trường hợp được nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê và cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm; quy định về bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất; các trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất...

Các cơ quan nhà nước; tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp sẽ góp ý cho dự thảo Luật về 10 nội dung. Trong đó có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; về người sử dụng đất, hộ gia đình sử dụng đất; căn cứ, thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; các trường hợp thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; quy định về bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất...

Các chuyên gia, nhà khoa học cho ý kiến về phạm vi điều chỉnh; giải thích từ ngữ; nội dung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; việc cho phép chuyển nhượng, thế chấp quyền thuê trong hợp đồng thuê đất trả tiền hằng năm; chế độ sử dụng đất đa mục đích, đất xây dựng công trình ngầm, trên không; nguyên tắc xác định giá đất, bảng giá đất, giá đất cụ thể.

TP.HCM lấy ý kiến thông qua hình thức góp ý trực tiếp bằng văn bản (bản giấy, thư điện tử). Các ý kiến góp ý gửi đến Sở TN&MT TP.HCM hoặc qua hộp thư điện tử: pc.stnmt@tphcm.gov.vn.

Người dân cũng có thể góp ý trực tiếp thông qua Cổng Thông tin điện tử TP tại địa chỉ website: www.hochiminhcity.gov.vn; hoặc thông qua ứng dụng 1022 trên các nền tảng di động.

TP.HCM lấy ý kiến người dân từ ngày 3-1 đến ngày 15-3.

Đề nghị giảm phạt tù, tăng phạt tiền

Đề nghị giảm phạt tù, tăng phạt tiền

(PLO)- Ông Lê Minh Trí đề nghị giảm khung hình phạt tù, tăng chế tài phạt tiền để vừa xử lý nghiêm kẻ chủ mưu, cầm đầu nhưng nhân văn với những người rủi ro…