TP.HCM sửa đổi, bổ sung giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác

UBND TP.HCM ban hành Quyết định 09/2021/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của quy định quản lý chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH). Trong đó, sửa đổi bổ sung về giá dịch vụ công tác thu gom tại nguồn, vận chuyển, xử lý CTRSH.

Cụ thể, giá dịch vụ thu là giá dịch vụ do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền ban hành để thu từ cá nhân, hộ gia đình, chủ nguồn thải nhằm tổ chức thực hiện cung ứng dịch vụ và bù đắp một phần cho ngân sách đã chi trả cho chi phí cung ứng dịch vụ vận chuyển xử lý CTRSH.

TP.HCM sửa đổi, bổ sung giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác ảnh 1

Giá dịch vụ thu gom rác sẽ được điều chỉnh tăng định kỳ để tiến đến giá dịch vụ thu được tính đúng, tính đủ. Ảnh: CHÂU NGUYÊN

Giá dịch vụ thu sẽ được điều chỉnh tăng định kỳ phù hợp với đặc điểm của TP.HCM để tiến đến giá dịch vụ thu được tính đúng, tính đủ theo nguyên tắc thị trường. Nghĩa là, người gây ô nhiễm phải trả chi phí để thu gom, vận chuyển và xử lý khối lượng CTRSH đã phát thải hoặc khắc phục hậu quả, cải tạo và phục hồi môi trường, xóa bỏ bao cấp của nhà nước.

UBND các quận, huyện và TP.Thủ Đức (gọi tắt là UBND cấp quận, huyện) căn cứ tình hình thực tế để lựa chọn một trong các hình thức thu giá dịch vụ dưới đây để tổ chức thực hiện:

* Thứ nhất, đơn vị cung ứng dịch vụ thu gom, vận chuyển CTRSH tổ chức thu và chi trả giá dịch vụ do đơn vị mình thực hiện cung ứng dịch vụ theo quy định của cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành.

* Thứ hai, UBND phường, xã, thị trấn tổ chức thu và chi trả giá dịch vụ trên địa bàn quản lý cho các đơn vị cung ứng theo quy định.

* Thứ ba, đơn vị cung ứng dịch vụ thu gom tại nguồn có pháp nhân tổ chức thu và chi trả giá dịch vụ thu gom tại nguồn và giá dịch vụ vận chuyển trên địa bàn do đơn vị mình thực hiện cung ứng dịch vụ theo quy định. Đơn vị thu gom tại nguồn không có pháp nhân thì giao cho đơn vị đang cung ứng dịch vụ vận chuyển trên địa bàn cấp quận, huyện tổ chức thu và chi trả giá dịch vụ thu gom tại nguồn và giá dịch vụ vận chuyển theo quy định.

Đối với các hình thức khác, UBND cấp quận huyện sẽ đề xuất và chủ động triển khai thực hiện để đảm bảo các quy định hiện hành và tổ chức thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan chuyên ngành.

Đối với giá dịch vụ chi, mức giá này do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền ban hành, làm cơ sở để đấu thầu, ký hợp đồng đặt hàng và thanh toán cho đơn vị cung ứng dịch vụ thu gom tại nguồn, vận chuyển, xử lý CTRSH.

Đối với công tác thu gom tại nguồn, ngân sách TP không thanh toán cho chi phí này. Cá nhân, hộ gia đình, chủ nguồn thải phải chịu trách nhiệm thanh toán cho đơn vị cung ứng dịch vụ thu gom tại nguồn theo quy định.

Đối với công tác vận chuyển CTRSH, UBND cấp quận huyện chủ trì xây dựng và phê duyệt giá dịch vụ chi cho công tác cung ứng dịch vụ vận chuyển CTRSH theo các quy định hiện hành làm cơ sở đấu thầu, ký hợp đồng đặt hàng và thanh toán cho chủ thu gom, vận chuyển CTRSH.

Đối với công tác xử lý CTRSH, Sở TN&MT chủ trì xây dựng và gửi Sở Tài chính thẩm định trước khi trình UBND TP phê duyệt giá dịch vụ chi cho công tác cung ứng dịch vụ xử lý CTRSH theo các quy định hiện hành làm cơ sở đấu thầu hoặc ký hợp đồng đặt hàng và thanh toán cho chủ xử lý CTRSH. Trong trường hợp điều chỉnh đơn giá, chủ cơ sở xử lý chất thải xây dựng điều chỉnh giá dịch vụ chi cho công tác xử lý CTRSH gửi cơ quan có chức năng thẩm định trình UBND TP ban hành.

 

TP.HCM thay đổi cách phân loại rác

Theo quy định trước đây, các cá nhân, hộ gia đình, chủ nguồn thải CTRSH phải phân loại rác thành ba nhóm: Nhóm chất thải hữu cơ dễ phân hủy (thức ăn thừa, lá cây, rau, củ, quả, xác động vật); nhóm chất thải có khả năng tái sử dụng, tái chế (giấy, nhựa, kim loại, cao su, ny lon, thủy tinh) và nhóm chất thải còn lại (không bao gồm chất thải nguy hại phát sinh từ hộ gia đình, chủ nguồn thải).

Để phù hợp với công nghệ xử lý hiện nay là tập trung tái chế và công nghệ đốt, TP.HCM sửa đổi cách phân loại rác thành hai nhóm, gồm: nhóm chất thải có khả năng tái sử dụng, tái chế và nhóm chất thải còn lại (không bao gồm chất thải nguy hại phát sinh từ hộ gia đình, chủ nguồn thải).

Miền Trung đương đầu cơn bão mạnh lịch sử thế nào?

Miền Trung đương đầu cơn bão mạnh lịch sử thế nào?

(PLO)-  Sáng ngày 27-9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc họp trực tuyến tới 8 địa phương chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão để chỉ đạo ứng phó khẩn cấp với bão số 4 (bão Noru). Tại cuộc họp, người đứng đầu Chính phủ liên tục nhấn mạnh: Phải đặt mục tiêu bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân lên trên hết.