TP.HCM thi hành kỷ luật bí thư Quận ủy Bình Tân

Theo đó, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TP kỳ họp lần thứ 11 ngày 18-8 đã xem xét Tờ trình số 38-TTr/TU ngày 17-8 của Ban Thường vụ Thành ủy về đề nghị kỷ luật cán bộ. Sau khi xem xét, Ban Chấp hành Đảng bộ TP đã biểu quyết thống nhất thi hành kỷ luật hình thức khiển trách đối với ông Võ Ngọc Quốc Thuận do có thiếu sót, khuyết điểm trong việc chỉ đạo, giải quyết tố cáo của công dân không đúng thẩm quyền, không đúng các quy định của Đảng và Nhà nước, quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Quận ủy Bình Tân.