TP.HCM thi hành kỷ luật bí thư Quận ủy Bình Tân

Theo đó, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TP kỳ họp lần thứ 11 ngày 18-8 đã xem xét Tờ trình số 38-TTr/TU ngày 17-8 của Ban Thường vụ Thành ủy về đề nghị kỷ luật cán bộ. Sau khi xem xét, Ban Chấp hành Đảng bộ TP đã biểu quyết thống nhất thi hành kỷ luật hình thức khiển trách đối với ông Võ Ngọc Quốc Thuận do có thiếu sót, khuyết điểm trong việc chỉ đạo, giải quyết tố cáo của công dân không đúng thẩm quyền, không đúng các quy định của Đảng và Nhà nước, quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Quận ủy Bình Tân.

 Theo báo cáo của Bộ KH&ĐT thể hiện tăng trưởng kinh tế của Việt Nam có sự phục hồi tích cực kể từ đầu năm 2022. Trong ảnh: Sản xuất linh kiện điện tử tại Công ty TNHH 4P (Văn Giang, Hưng Yên) có vốn đầu tư trong nước.

Tăng trưởng GDP 2022 có thể đạt 8%

(PLO)- Các đại biểu cho rằng Việt Nam cần có chuyển biến thực chất trong việc thực hiện “ba đột phá” về cơ sở hạ tầng, thể chế và chất lượng nguồn nhân lực để thúc đẩy kinh tế phát triển.