TP.HCM thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 10

Dự hội nghị có ông Nguyễn Thành Phong – Chủ tịch UBND TP.HCM, bà Võ Thị Dung – Phó Bí thư Thành ủy TP, bà Thân Thị Thư – Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong thông báo nhanh tại hội nghị. Ảnh: TÁ LÂM

Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân và nhiều cán bộ chủ chốt TP.HCM do đang đi công tác ở nước ngoài hoặc đang dự kỳ họp Quốc hội nên không đến dự hội nghị.

Báo cáo nhanh tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong, cho biết Hội nghị Trung ương 10 lần này có một điểm mới so với những lần trước là không đọc các tờ trình tại hội trường mà tài liệu được gửi đến các ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng để nghiên cứu trước và giành thời gian cho thảo luận. “Cải tiến này nhằm tiết kiệm thời gian” – ông Phong nói.

Sau hai ngày làm việc (từ 16 đến 18-5), ông Phong cho biết với tinh thần trách nhiệm cao, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã xem xét, cho ý kiến và quyết định nhiều vấn đề quan trọng. Bộ Chính trị tiếp thu tối đa và giải trình những vấn đề còn có ý kiến khác nhau.
Trong đề cương báo cáo chính trị, ông Phong cho biết đánh giá về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và diện mạo phát triển đất nước qua 35 năm đổi mới, Ban Chấp hành trung ương Đảng thống nhất mặc dù đạt được những thành tựu quan trọng, nhưng vẫn còn những hạn chế và khuyết điểm như: kinh tế vĩ mô phát triển chưa thật sự ổn định và thiếu bền vững; năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức mạnh cạnh tranh của nền kinh tế còn thấp và chưa xứng với tiềm năng và yêu cầu phát triển của đất nước.
Giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ chưa thực sự trở thành quốc sách hàng đầu; lĩnh vực văn hóa, xã hội, môi trường còn gây bức xúc trong xã hội; công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng còn nhiều hạn chế và yếu kém...
Về nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ tới, Trung ương thống nhất sáu nhiệm vụ, trong đó nhấn mạnh đến tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh về mọi mặt; đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế; tăng cường tiềm lực quốc phòng – an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc; phát huy mạnh mẽ dân chủ xã hội chủ nghĩa, quyền làm chủ của nhân dân...
Về nội dung tổng kết thực hiện Chỉ thị 36 của Bộ Chính trị khóa XI và dự thảo chỉ thị của Bộ Chính trị khóa XII về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Chủ tịch Nguyễn Thành Phong cho biết trong công tác nhân sự tuy đã cơ bản đảm bảo chất lượng theo yêu cầu, nhưng vẫn có một số trường hợp chưa đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình vẫn được giới thiệu bầu tham gia cấp ủy.
Có nơi người đứng đầu cấp ủy còn thiếu gương mẫu, uy tín giảm sút hoặc chưa thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, có biểu hiện áp đặt, cục bộ. Vẫn còn tình trạng mất đoàn kết, chạy chức, chạy cơ cấu, chạy phiếu bầu... tạo dư luận không tốt trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân. Một số nơi phân công cấp ủy sau đại hội còn lúng túng, nể nang trong bố trí, sắp xếp hoặc chưa kịp thời thực hiện chế độ, chính sách và chưa làm tốt công tác tư tưởng đối với cán bộ không tái cử.
Qua tổng kết thực hiện Chỉ thị 36, ông Phong cho biết Ban Chấp hành trung ương Đảng thống nhất rút ra nhiều bài học kinh nghiệm, trong đó xác định công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát phải thường xuyên, sâu sát, kịp thời; chủ động nắm chắc tình hình, xử lý hiệu quả những vấn đề phát sinh. Đề cao trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu... trong quá trình chuẩn bị, tổ chức đại hội.

Quán triệt các nội dung của Hội nghị trung ương 10 khóa XII, ông Phong đề nghị các cấp ủy, cán bộ chủ chốt TP.HCM, các địa phương triển khai tổ chức có hiệu quả nghị quyết của Hội nghị, tích cực chuẩn bị Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tập trung chỉ đạo, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra năm 2019 cũng như cả nhiệm kỳ 2015-2020.

Theo ông Phong, bên cạnh việc chuẩn bị cho đại hội, phải tập trung cho các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, công tác chuẩn bị nhân sự. Các cấp uỷ, địa phương phải chú ý làm tốt công tác chính trị tư tưởng, định hướng thông tin trước và sau đại hội; đẩy mạnh thi đua yêu nước, hoàn thành các chỉ tiêu đại hội.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Sở TN&MT TP.HCM thông tin về việc cấp sổ hồng

Sở TN&MT TP.HCM thông tin về việc cấp sổ hồng

(PLO)- Theo Sở TN&MT TP.HCM, việc giải quyết thủ tục cấp sổ hồng cho người mua nhà tại các dự án chung cư vẫn được Sở và văn phòng đăng ký đất đai giải quyết trên cơ sở hồ sơ nộp vào của chủ đầu tư thực hiện dự án theo thẩm quyền.