Trà Vinh: Bảo hiểm nông nghiệp bồi thường hơn 47 tỉ đồng

Đến nay đã bồi thường 71 hợp đồng với tổng số tiền hơn 47 tỉ đồng. Chiều 14-4, Ban Chỉ đạo thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp tỉnh Trà Vinh cho biết như trên.

Cơ quan bảo hiểm cũng kiến nghị Bộ Tài chính, Bộ NN&PTNT chính thức cho triển khai đại trà bảo hiểm nông nghiệp, đồng thời hoàn thiện hệ thống văn bản bảo hiểm nông nghiệp cho phù hợp hơn.

GIA TUỆ