Trân trọng đóng góp của trí thức Việt kiều cho đất nước

VOV dẫn lời Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã nhấn mạnh như trên tại Diễn đàn chuyên gia trí thức người Việt Nam ở nước ngoài với phát triển kinh tế và hội nhập của Việt Nam giai đoạn 2016-2020do Ban Kinh tế Trung ương phối hợp Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao tổ chức sáng 7-6.

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan cho rằng để Việt Nam phát triển đúng hướng và hội nhập thành công vào khu vực ASEAN và quốc tế thì tri thức chính là nguồn vốn, là động lực tăng trưởng ở mỗi quốc gia. “Các cơ quan chức năng cần lắng nghe, tổng hợp đầy đủ các ý kiến để nghiên cứu, phân tích trong quá trình kiến nghị hoàn thiện cơ chế chính sách giai đoạn mới. Đồng thời, qua diễn đàn lần này, tôi hy vọng sự hợp tác giữa các chuyên gia trí thức trong và ngoài nước cùng bạn bè quốc tế được tăng cường nhằm nghiên cứu và đề xuất các giải pháp thích hợp trong nhiều lĩnh vực khác nhau của Việt Nam trong quá trình hội nhập, phát triển” - Phó Chủ tịch nước nói.

Tại diễn đàn, các đại biểu là chuyên gia kinh tế, các nhà hoạch định chính sách đã trao đổi, chia sẻ những vấn đề cùng quan tâm với mong muốn đóng góp công sức, trí tuệ vì một đất nước Việt Nam phát triển.

TL